İBRETEN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İBRETEN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İBRETEN: İbret olmak üzere, intibah ve ibret vesilesi olmak için.

İBRETEN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İBRETEN: İbret olmak üzere, intibah ve ibret vesilesi olmak için. Devamını Oku

 • İBRET-İ ÂLEM İÇİN: Bütün âleme ibret olsun diye. Herkese ibret olsun için. Devamını Oku

 • HULUD: Ebedilik. Devam üzere olmak. Bir şey aslî hâleti üzere dâim olmak. Devamını Oku

 • DERS-İ İBRET: İbret dersi. Göz ve fikir açacak hâdise. Devamını Oku

 • DERS-İ İBRET: İbret dersi. Göz ve fikir açacak hâdise. Devamını Oku

 • İBRETAMİZ: (İbret-âmiz) f. İbret öğreten. Ders verici hâdise. Devamını Oku

 • SAFA: Gönül şenliği, eğlence. * Duru olmak, itmi’nan ve meserret üzere olmak. Temiz, sâfi olmak. * Hava açık ve ayaz olmak. * Mekke-i Mükerreme’de bir yerin ismi. Devamını Oku

 • SEM’-İ HİKMET: Hikmetli sözleri dinlemek. Hikmetten ibret ve ders almak. En hayırlısına tabi olmak. Devamını Oku

 • İBRETNÜMA: f. İbret gösteren. İbret veren. Devamını Oku

 • GİRİT MADALYASI: Tar: Biri Sultan Aziz diğeri Sultan II.Abdülhamid devrinde olmak üzere ihdas olunan madalyalar. Her ikisinin de altun ve gümüş olmak üzere iki türlüsü vardı. Girit işinde hizmeti görünen devlet ricaline altun, ikinci derecedeki memurlarla halka, gümüş olanı verilirdi. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • İNSİCAM: Suyun dökülüp devamlı akışı. Düzgünlük. Sağlam ve ıttırad ile ârızasız tertib üzere olmak. * Devamlı yağmur yağmak. * Edb: Düzgün, tertibli, pürüzsüz söz. Kitabın ifadesi güzelce ve düzgün tertib üzere olmak. Devamını Oku

 • MÜTEVECCİH: Yönelmiş, dönmüş. Bir yere doğru yola çıkan. * Birisine karşı iyi düşünce ve sevgisi olmak. İhsan ve iltifat üzere olmak. * Pir-i fâni olmak. Devamını Oku

 • NAZİR(E): Bir şeye benzemek üzere yapılan şey. Denk, eş, örnek. Benzeyen. * Edb: Bir şairin manzumesine, başka bir şair tarafından aynı vezin ve kafiyede olmak üzere yapılan benzer. Devamını Oku

 • MEDAR-I İBRET: İbret almağa yarıyan. Devamını Oku

 • TEBERRÜK: Bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek. Uğur ve bereket saymak. * Hayr-ı İlâhiye hissedâr olmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar