HUŞRÜBUDE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HUŞRÜBUDE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HUŞRÜBUDE: f. Aklı kapılmış, aklı başından gitmiş.

HUŞRÜBUDE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • RÜBUDE: f. Kapılmış, kapılan. Devamını Oku

 • HOŞBUDE: f. İyi oldu, iyi olurdu. Devamını Oku

 • BUDEÎ: f. (Hindistan’da) Buda Dininden olan. Devamını Oku

 • MA’BUDE: Şirk, evham ve putperestlikten doğan kadın heykeli ve emsali put. Devamını Oku

 • TEBUK GAZVESİ: Hicretin dokuzuncu senesinde vuku bulmuştur. Şam’da bulunan Rumlar tarafından o civarın halkı, müslümanlara karşı ayaklandırıldığı Peygamberimiz tarafından duyulduğunda, onlara karşı asker hazırlayarak Tebuk’e gitmiş ve oranın ileri gelenleri Peygamberimize gelerek barışa çalışmışlardır. Tebuk’te on gün kadar kaldıktan so a ne Rumlardan ve ne de müttefikleri olan Araplardan kimse harp için çıkmadığından tekrar Medine-i Devamını Oku

 • TEBUK GAZVESİ: Hicretin dokuzuncu senesinde vuku bulmuştur. Şam’da bulunan Rumlar tarafından o civarın halkı, müslümanlara karşı ayaklandırıldığı Peygamberimiz tarafından duyulduğunda, onlara karşı asker hazırlayarak Tebuk’e gitmiş ve oranın ileri gelenleri Peygamberimize gelerek barışa çalışmışlardır. Tebuk’te on gün kadar kaldıktan so a ne Rumlardan ve ne de müttefikleri olan Araplardan kimse harp için çıkmadığından tekrar Medine-i Devamını Oku

 • GAVS-ÜL A’ZAM: Abdülkadir-i Geylanî (K.S.) Hazretlerinin nâmı. En büyük Gavs. Evliyâullahın büyüğü. Gavs-i Ekber de denir. (Bak: Geylanî)(Bir zaman Hazret-i Gavs-ı Azam Şeyh Geylâni’nin (K.S.) terbiyesinde, nazdar ve ihtiyâre bir hanımın bir tek evlâdı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare gitmiş oğlunun hücresine, bakıyor ki, oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. O riyazattan za’fiyetiyle vâlidesinin Devamını Oku

 • DİL-ŞÜDE: f. Gönlü gitmiş. Âşık. Devamını Oku

 • ŞESİS: Sütü gitmiş hayvan. Devamını Oku

 • BEHİŞT-HIRÂM: f. Cennete gitmiş. Devamını Oku

 • REFTE: f. Gitmiş. Devamını Oku

 • HIYAR-I TAĞRİR: Âkitlerden birinin diğer taraftan aldatılarak bir malı gabn-ı fâhiş ile satmasından veya satın almasından dolayı satış muamelesini fesh hususunda muhayyer olmasıdır. Devamını Oku

 • GAMÎL: Tüyü gitmiş yumuşak deri. Devamını Oku

 • MAGŞİYY: Aklı gitmiş hayran kimse. Devamını Oku

 • MÜN’ADİM: Ma’dum. Ademe gitmiş. Yok olan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar