HURUF-U MUTTASILA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HURUF-U MUTTASILA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HURUF-U MUTTASILA: Gr: Kendisinden so a gelen harflerle bitişip yazılan harfler.

HURUF-U MUTTASILA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HURUF-U MUNFASILA: Gr: Kendisinden so a gelen harflere bitişmeyen (vav, rı, dal, hemze, ze, zel) gibi harfler. Devamını Oku

 • İSTİHKÂMÂT-I MUTTASILA: Bir birine bitişik ve bağlı olarak yapılmış olan sığınaklar olup, daha ziyade şehirlerin ve mühim mevkilerin etrafına yapılır. Devamını Oku

 • İSTİHKÂMÂT-I MUTTASILA: Bir birine bitişik ve bağlı olarak yapılmış olan sığınaklar olup, daha ziyade şehirlerin ve mühim mevkilerin etrafına yapılır. Devamını Oku

 • HURUF-U İMLÂ: Gr: Sesli harfler. (A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü, harfleri.) Devamını Oku

 • HURUF-U ŞEFE: Dudaktan çıkan harfler. “Be, Fe, Mim” gibi. Devamını Oku

 • HURUF-U MECHURE: Cehr ile okunan harfler. (Zı, lâm, kaf, vav, ra, bâ, dad, hemze, zel, gayın, ze, elif, cim, nun, dal, mim, tı, yâ, ayın.) Devamını Oku

 • HURUF-U MU’CEME (MENKUTA): Gr: Kur’an-ı Kerim harflerindeki noktalı harfler. Devamını Oku

 • HURUF-U HALK: Sesi boğazdan çıkan harfler. (Hâ, hı, ayn, gayn, he, hemze gibi) Devamını Oku

 • HURUF-U HECÂ: Alfabe sırasına göre dizili harfler. * Kelimelerdeki harflere ayrıca ses katan elif, vav, he, yâ harfleri. Devamını Oku

 • HURUF-U CÂZİME: Cezmeden harfler: lem, lemmâ, lâm-ül-emir, lâ-ün-nâhiye (nehyeden lâ edatı). Şart edatları da câzimdir. (Bak: Câzim) Devamını Oku

 • HURUF-U NÂSİBE: Gr: Muzari (geniş zaman) fiilinin başına getirildiğinde o fiili nasbeden harfler. (En), (Len), (İzen), (Key) harfleri gibi. Devamını Oku

 • HURUF: (Harf. C.) Harfler. İsim ve fiil olmayan kelimeler. (Bak: Harf) Devamını Oku

 • HURUF-U MÜSTA’LİYE: Tecvidde: Harf ağızdan çıkarken dilin üst damağa yapışması halinde veya üst damağa doğru gitmesiyle çıkan harfler: Kaf, tı, zı, dat, hı, sad, ayın, gayın, Bu harflerin mukabili “istifâle” harfleridir. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ ŞARTİYYE-İ MUTTASILA: Man: Mevzu ile mahmulü birer cümle olmakla, birinde bir şeyin üzerine olunan hüküm, diğerinde gösterilen şarta mütevakkıf olan kaziyyedir. (Eğer bir cisim ağır ise, bir yere yerleştirilmedikçe düşer gibi.) Devamını Oku

 • HURUF-U KAMERİYE: Gr: Arapçada kelimenin başında harf-i tarif olduğu vakit, harf-i tarifin lâmı okunan harfler. Meselâ: El-Kamer, El-İnsân, El-Bedi’ kelimelerinde olduğu gibi. Burada kelime başında “kaf, elif, bâ” harfleri kameriyeden olduğu için aynen okunuyor. (Bunlar: Elif, bâ, cim, hı, hâ, ayın, gayn, fe, kaf, kef, mim, vav, he, yâ harfleridir.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar