HURDEDAN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HURDEDAN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HURDEDAN: f. Nükteleri ve incelikleri anlayan, bilen.

HURDEDAN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HURDEDANÎ: f. Nükte ve inceliği anlıyan, dikkatli kimse. Devamını Oku

 • HURDEŞİNAS: f. Dikkatli. İncelikleri ve nükteleri anlayan. Devamını Oku

 • DAKİKA-ŞİNAS: İnce işleri ve nükteleri anlayan, bir işin incelikleriyle uğraşabilen. Devamını Oku

 • ŞİNAS: f. Tanıyan, bilen, anlayan. Tarih-şinas $ : f. Tarihten anlayan, tarih bilen. Devamını Oku

 • NABIZ-ÂŞNÂ: f. Nabızdan anlayan. Mizaç bilen. Karşısındakinin zayıf taraflarını bilen. Devamını Oku

 • ÂRİF: (İrfan. dan) Bilen, bilgide ileri olan. Aşinâ, vâkıf. Hakkı, hakkı ile bilen. * Sabırlı ve mütehammil. * Çok düşünmeğe ihtiyaç kalmaksızın, tekellüfsüz gördüğünü bilen ve anlayan. * Zevkî ve vicdanî irfan sâhibi olan. Devamını Oku

 • DAKAİK-AŞİNA: f. İlmî incelikleri bilen, anlaşılması ve tefhimi müşkül, yüksek ve ince ilmî mes’elelere vâkıf olan. Devamını Oku

 • SENBER: Her umuru bilen, her işten anlayan. Devamını Oku

 • NABZ-AŞNA: f. Nabızdan anlayan, mizac bilen. Devamını Oku

 • BEHREMEND: f. Nasibi olan, hissedar. * Bilen, anlayan. Devamını Oku

 • TEFERRUÂT: Bir şeyin bütün incelikleri, ayrıntıları. Devamını Oku

 • MÜTTEKIN: Mutmain. İyice bilen, doğruluğunu, hakikatini tamamlayan. Ayn-el yakin bilen. Devamını Oku

 • MÜHENDİS: (C.: Mühendisûn) Hendese bilen. Geometri bilen ve tatbik eden. Devamını Oku

 • ALLÂM: En çok bilen, her şeyi hakkı ile bilen. (Cenâb-ı Hakka mahsus bir sıfat olup, başka mahluka denemez.) Devamını Oku

 • A’LEM: Daha iyi bilen. En iyi bilen. * Yarık dudaklı. * Alâmetli, belirtili. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar