HUNHARANE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HUNHARANE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HUNHARANE: f. Kan içercesine. Çok zâlimce. Öldürerek.

HUNHARANE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ZÂLİMÂNE: f. Zâlim olana yakışır şekilde. Zulmeder surette. Zâlimce. Devamını Oku

 • ŞEDDADANE: f. şeddad gibi, ona benzer surette, zâlimce. Devamını Oku

 • RE’Y-ÜL AYN: Kendi gözüyle görerek. Devamını Oku

 • MÜSTASGİRÂNE: f. Küçümseyerek, küçük görerek. Devamını Oku

 • MÜLAZEMETEN: Staj görerek. Maaşsız ve aylıksız olarak. Devamını Oku

 • İSTİSHABEN: Beraber götürerek, yanına alarak. Devamını Oku

 • İSTİSVABEN: Beğenerek, doğru bularak, mâkul görerek. Devamını Oku

 • HAMİLEN: Hâmil olarak. Taşıyarak, götürerek. * Hâmil olduğu halde. Devamını Oku

 • MÜTEDEBBİRÂNE: f. İlerisini görerek. Tedbirli ve ölçülü olarak. Devamını Oku

 • TASVİBEN: Doğru bularak, tasvib ederek, münâsib görerek. Devamını Oku

 • MÜSAMAHAKÂRÂNE: f. Görmemezliğe gelerek, müsamaha ederek, hoş görerek. Devamını Oku

 • BASİRANE: f. Görerek. Bilerek. Basiret sahibine yakışır halde. Devamını Oku

 • MÜTEBASSIRÂNE: f. İyice düşünerek, basiretle, ileriyi görerek. Devamını Oku

 • ENGİZİSYON: Fr. XVI. ve XVII. asırlarda Hristiyan Katolik Mezhebine âit kiliselerden alâkayı kesen veya Papa’ya karşı gelenlere yapılan -insanları arslanlara parçalatmak, fırında yakmak gibi- dehşetli işkenceler veya onları bu azaba mahkûm eden mahkemelere verilen isim. * Çok ağır ve çok zâlimce cezâya hükmeden mahkeme. * Çok ağır işkence. Devamını Oku

 • İSTİHFAFKÂRANE: f. Küçümseyerek, küçük görerek, hafifseyerek, ehemmiyet vermeyerek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar