HULÜM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HULÜM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HULÜM: (C.: Ahlâm) Düş, rüyâ. (Rüyâ tâbiri iyilerinde; hülm tâbiri kötülerinde kullanılır.) * İhtilam olmak. * Akıl.

HULÜM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • GUŞ-ASB: f. Rüya. * İhtilam. Uyurken cenabet olmak. Devamını Oku

 • HAL’ (HULÂE): Debbâğların dibâgat ettikleri derinin kazıntısı. * Vurmak. * Men etmek, engel olmak. * Hediye vermek, atâ etmek. * Cima etmek. Devamını Oku

 • HAVYA: Madenlerle yapılan kaynak işlerinde, lehimin eritilmesinde kullanılan âlet. Lehimi eritebilmesi için sıcak olarak kullanılması gereken bu havyaların çoğu elektrikle ısıtılır. Devamını Oku

 • FEDDAN: (C: Fedâdin) Bir çift öküz. * Bir günde bir çift öküzle sürülebilen arazi. * Daha çok mısırda yer ölçülerinde kullanılan bir kelime. Devamını Oku

 • FETH: Açma, başlama. * Zaptetme. Ele geçirme. Zafer. Nusret. * Faydalı şeyleri elde etmek için yolları açmak. Muğlak şeyleri açmak. Bu iki suretle olur. Biri, basâr ile idrâk olunur. Gam ve kederi gidermek gibi. İkinci de: İki nevi olup birincisi; dünya işlerinde olur. Sürur vermekle gamı izâle etmek, bir değerli şey vermekle fakirliği kaldırmak gibi. Devamını Oku

 • FETH: Açma, başlama. * Zaptetme. Ele geçirme. Zafer. Nusret. * Faydalı şeyleri elde etmek için yolları açmak. Muğlak şeyleri açmak. Bu iki suretle olur. Biri, basâr ile idrâk olunur. Gam ve kederi gidermek gibi. İkinci de: İki nevi olup birincisi; dünya işlerinde olur. Sürur vermekle gamı izâle etmek, bir değerli şey vermekle fakirliği kaldırmak gibi. Devamını Oku

 • KLASÖR: Fr. Tasnif işlerinde kullanılan, gözlere ayrılmış dolap veya çekmece. * Geniş mukavva dosya. Devamını Oku

 • KADIRGA: Buharlı gemilerin icadından evvel kullanılan harp gemilerinden biri. Kürek ve yelkenle kullanılırdı. Kadırgalar 25 oturaklı idi ve her küreği dörder adam tarafından çekilirdi. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • HUL: (Hâyil. C.) Bela. Zahmet. * Mukabele etmek, karşılık vermek. Devamını Oku

 • ZÜHUL: (Zahl. C.) Düşmanlıklar. Adâvetler. Öç ve intikamlar. Devamını Oku

 • KÜHUL: (Kehl. C.) Orta yaşlı kişiler. Olgun kimseler. Devamını Oku

 • MİKRON: Fr. Metrenin milyonda biri. Milimetrenin binde biri. Devamını Oku

 • İMECE: Köyün umumi işlerinde veya köylünün kendi işlerinde köy halkının müştereken çalışması. Beraberce birçok kimsenin toplanıp elbirliğiyle bir kişinin işini halletmesi ve herkesin işinin sıra ile bitirilmesi. Devamını Oku

 • HURC: Meşinden veya çadır bezi gibi şeylerden yapılmış büyük heybe ve sandık. Meşinden yapılan bu heybe ve sandıklar arka taraflarındaki meşin kollarla hayvanların semerine bağlanır ve iki hurc bir hayvana yüklenirdi. Eski zamanın uzun yolculuklarında kullanılırdı. Eskiden İstanbulun meşhur yangınlarında en lüzumlu eşyayı içlerine doldurup pencereden atmak suretiyle kurtarma işlerinde kullanılmak üzere konaklarda da bulundurulurdu. Devamını Oku

 • KOSTANTINİYYE: İslâm dünyasında İstanbul için kullanılmış isimlerden biri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar