HÜKÛMET-İ MÜSTAKİLLE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HÜKÛMET-İ MÜSTAKİLLE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HÜKÛMET-İ MÜSTAKİLLE: İstiklâliyet ve hâkimiyet ve haklarını tamâmen hâiz olan hükümet.

HÜKÛMET-İ MÜSTAKİLLE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HÜKÛMET-İ GAYR-İ MÜSTAKİLLE: İstiklâliyet ve hâkimiyet haklarını tamamen haiz olmayıp, diğer bir devletin boyunduruğu altında bulunan hükûmet. Devamını Oku

 • HATT-I MÜSTAKİM: f. Doğru çizgi. * Doğru yol. Doğruluk üzere olan şey. Devamını Oku

 • ÂMİR-İ MÜSTAKİL: Hiç kimseye bağlı olmayan ve istiklâl sahibi olan âmir, kumandan. Devamını Oku

 • HAREKET-İ MÜSTAKİME: Fiz: Doğru bir çizgi üzerinde olan hareket. Devamını Oku

 • BÜRHAN-ÜT TEMÂNÜ’: İstiklâliyet, ulûhiyetin zâtî bir hassası ve zaruri bir lâzımı olduğuna dair ve şirkin butlanını isbat eden delil ki; eşyanın yaradılışı müteaddit ellere ve esbaba verilse, âlemdeki nizam bozulup karışıklıklar çıkacağını gösterir, isbat eder. Devamını Oku

 • MÜSTAKÎL: Pazarlığın bozulmasını isteyen. Devamını Oku

 • MÜSTAKİLL: Kendini idare edebilen. Başlıbaşına. Bağımsız. Devamını Oku

 • MÜSTAKİMÂNE: f. Doğrulukla, namuslulukla, adâlet dâiresinde. Devamını Oku

 • MÜSTAKİM: (Kıyam. dan) Doğru, istikametli. * Eğri olmayan, düz, dik. * Hilesiz, temiz. Devamını Oku

 • MÜSTAKİLLEN: (Kıllet. den) Yalnız, ancak. * Başlı başına olarak, kendi başına, bağımsız olarak. Devamını Oku

 • HUKUK-U İBAD: Fık: Akidler ve muamelelerle alâkalı hukuk. İnsanlarla olan muamelelerimizdeki haklar. Ferde ait olan hususi haklar. (Bak: Musibet-i amme) Devamını Oku

 • HUKUK: (Hakk. C.) Haklar. * İnsanın cemiyet hayatında riâyet etmesi lâzım gelen kaideler, esaslar, yâni; şer’i ve adli hükümler. Haklıyı haksızdan ayıran kaideler. * Şeriat kitablarında yazılı olan haklar, kanunlar ve kaideler. * Üniversitenin hukuk tahsili yaptıran kısmı. * Hukuk Fakültesi. Devamını Oku

 • GARÎM: Alacaklı. * Hasım. Rakib. Borçlu veya üzerinde borçtan başka hakları olan kimse. Devamını Oku

 • HÂLET-İ ŞUHUD: şuhud hali, mânen veya misalen seyretme hâleti.(…Fakat ihatasız olan hâlet-i şuhudda ve rü’ya gibi rü’yetlerini tâbirde verdikleri hükümlerinde hakları olmadığı için kısmen yanlıştır. M.) Devamını Oku

 • HUKUK-U MEKTUBE: Kanunlarda yazılı olan haklar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar