HÜKM-İ KAZA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HÜKM-İ KAZA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HÜKM-İ KAZA: Allah tarafından evvelce verilmiş olan hüküm.

HÜKM-İ KAZA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KAZA: Birdenbire olan musibet. Beklenmedik belâ. * Vaktinde kılınmayan namazı so adan kılmak. * Allah’ın takdirinin ve emrinin yerine gelmesi. * Hâkimlik, hâkimin hükmü. * İstemeden yapılan zarar. * Hükmeylemek, hüküm. * Bir şeyi birbirine lâzım kılmak. * Beyan eylemek. * Ahdini yerine getirmek. * Ödemek, edâ etmek. * İcab. * Ölüm. (L.R.) * Şeriat Devamını Oku

 • SİHAM-I KAZA: Kaza okları. * Şâir Nefi’nin eserinin ismidir. Devamını Oku

 • KAZA-İ HÂCET: İhtiyacını gidermek. * Büyük abdest bozmak. Devamını Oku

 • SENG-İ KAZA: Kaza taşı. Belâ, musibet. Devamını Oku

 • NEVAHİ-İ KAZA: bir kazâya bağlı olan nahiyeler. Devamını Oku

 • KAZAÎ: Kaza ile alâkalı. Hüküm vermeğe ait. Devamını Oku

 • MU’CİZE: İnsanların, yapmasında âciz kaldıkları ve ancak Allah tarafından peygamberlere nasib olan hârika. Kerametten yüksek, fevkalâde hâdise. * Mu’cize, Halik-ı Kâinat tarafından peygamberlerin hakkaniyetine ait bir tasdiktir. Sahih hadislerle mu’cizeler haber verilmiş ve tesbit edilmiştir.(… Mu’cize davâ-yı nübüvvetin isbatı için münkirleri ikna etmek içindir. İcbâr için değildir. Öyle ise davâ-yı Nübüvveti işitenler için ikna edecek Devamını Oku

 • ASHÂB-I EYKE: (Ashâb-ı Leyke) Şuayb’ın (A.S.) Allah tarafından kendilerine gönderildiği kavmin adı. Yerleri ağaçlı olduğundan bu isim verilmiştir. Devamını Oku

 • RA’D-I KAZA: Kaza yıldırımı, kaza şimşeği. Devamını Oku

 • BATINİYYE: Kur’an-ı Kerim’deki âyetlerin ve hadis-i şeriflerin zâhir ve âşikâr mânalarından ayrılarak, usûlsüz ve yanlış te’viller ile âyet ve hadislerin gizli ve sırlı mânalarını bulmak iddiasında olan sapık bir tarikat ve buna bağlı olanlar.Esasen âyet ve hadislerin ince, derin ve küllî mânalarını tefsir ve te’vil ile keşfedip bulmak vardır. Fakat zâhir mânaları ve bunlardan çıkan Devamını Oku

 • KAZA-ZEDE: Kazaya uğramış, başına felâket gelmiş. Devamını Oku

 • İMZA-İ KAZA: Huk: Verilen hükmü infaz edip yerine getirme. Devamını Oku

 • İLAHÎ: Cenâb-ı Hak ile alâkalı, Allah’a dâir. Cenab-ı Hakk’a aid ve müteallik. * Ey Allahım, ey İlâhım! (meâlinde duâ içinde söylenir). * Edb: Tasavvufî şairler tarafından dinî ve İlâhî fikirleri havi olmak üzere yazılmış olan ve makamla okunan şiirler. Devamını Oku

 • KAZA-İ ŞEHVET: Şehvet ihtiyacını gidermek. Cinsî münasebet (ki, insanlar arasında nikâh olmadıkça haramdır.) Devamını Oku

 • ECEL: Her mahlukun ve canlının Allah tarafından takdir edilen ölüm vakti. Âhirete göç etmek. * İleride olacağı şüphesiz olan. * Allah’ın takdir ettiği ömür. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar