HÜKM-İ ÂDİL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HÜKM-İ ÂDİL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HÜKM-İ ÂDİL: Huk: Adalet üzere verilmiş olan hüküm.

HÜKM-İ ÂDİL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HAKKANİYET: Haktan ve doğruluktan ayrılmamak. Adalet üzere bulunmak. Adalet ve insaf ile lâzım olanı icra etmek. Devamını Oku

 • HAKKANİYET: Haktan ve doğruluktan ayrılmamak. Adalet üzere bulunmak. Adalet ve insaf ile lâzım olanı icra etmek. Devamını Oku

 • HAKKANİYET: Haktan ve doğruluktan ayrılmamak. Adalet üzere bulunmak. Adalet ve insaf ile lâzım olanı icra etmek. Devamını Oku

 • ADÂLET-İ İZAFİYE: İzafi adalet veya adâlet-i nisbiye de denir. Küll’ün selâmeti için, cüz’ü feda eden adalet usulüdür.(Cemaat için ferdin hakkını nazara almaz, “ehvenüş-şer” diye bir nevi adalet-i izâfiyeyi yapmağa çalışır. Fakat adalet-i mahza kabil-i tatbik ise “adalet-i izafiye”ye gidilmez, gidilse zulümdür. M.) Devamını Oku

 • MA’DELE(T): (Ma’dilet) Adalet eylemek. Hak ile hükmeylemek. * Adalet yeri. Devamını Oku

 • ÂDİLÂNE: Adalet sahibi bir adama yakışır surette. Devamını Oku

 • MUSAMMEM: (Samm. dan) Tasmim olunmuş. Kat’i olarak karar verilmiş. Kararlaşmış. Hakkında karar verilmiş olan. Devamını Oku

 • HAZİNE-İ ÂMİRE: Tar: Para işlerini yönetmek üzere kurulmuş olan müesseselerden birinin adı. Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrelerinde para işleri “Beytülmal” denilen ve “Defterdar” adı verilen bir memurun idaresinde iken, so aları teşkil olunan yeni idarelere göre çeşitli adlar verilmiştir. Hazine-i âmire, devlet kasası yerinde de kullanılırdı. Devamını Oku

 • MAHKÛMUN-BİH: Kendisi hakkında hüküm verilmiş olan. Devamını Oku

 • HAKK: (Bâtılın zıddı) Doğru. Gerçek. Vâcib ve lâzım olan. Her sâbit ve doğru olan şey. Adalet. Herkesin meşru olan salahiyeti, iktidarı, bir şey üzerindeki mâlikiyyeti. * Dâva ve iddia. * Hakikate uygunluk. * Geçmiş, harcanmış emek. Pay, hisse. * Münasib * Din. İslâmiyyet. * Kur’an. * Vukuu vâcib, geleceği şüphesiz olan. * Kıyamet. * Mahz-ı Devamını Oku

 • MÜNSEDİL: Salıverilmiş. Gevşetilip sarkıtılmış olan. Devamını Oku

 • HÜKM-İ KAZA: Allah tarafından evvelce verilmiş olan hüküm. Devamını Oku

 • MUNSALİH: Sulh üzere olan. Barış hâlinde olan. Devamını Oku

 • SECDE-İ TİLÂVET: Kur’an okurken veya dinlerken secde âyeti dinlenir veya okunursa secdeye kapanmak vâcibdir. Okuma secdesi mânasiyle bu isim verilmiştir. Abdestli ve bulunduğu yer temiz olmak şartiyle kıbleye müteveccihen secde edilir. (Kur’an-ı Kerim’de, 7, 13, 16, 17, 19, 22, 25, 27, 32, 38, 41, 53, 84 ve 96. Surelerde olmak üzere 14 yerinde secde âyeti Devamını Oku

 • MÜFTABİH: Fık: Hakkında fetva verilmiş olan. Kendisiyle amel olunması icab eden hüküm. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar