HUD’A Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HUD’A kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HUD'A: Hile, oyun. Aldatma. Düzen. Mekir. * Bir kere aldanmak. * Herkese aldanan. Safdil.

HUD’A ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜMAHALE: Mekir ve hile etme, aldatma. Devamını Oku

 • EVİND: f. Hud’a, hile, aldatma, oyun. Devamını Oku

 • MUHADAA(T): (Had’. dan) Aldatma, hile yapma, oyun etme. Devamını Oku

 • EVREND: f. Hile, aldatma, hud’a, oyun. * Nam, şan, şeref. * Serir, erike, taht. Devamını Oku

 • EVRENG: f. Taht, evrend. * Şan, şeref, nâm. * Zinet, süs. * Akıl, irfan. * Ağaç kurdu. * Hoş hâllilik, hâlin hoşluğu. * Hile, desise, hud’a, aldatma, oyun. * Yakışıklılık. Devamını Oku

 • MEKİR: (Mekr) Hile. Aldatma. Oyun. Düzen. (Birisinin kötü veya iyi hâllerini öğrenmek veya kötülüğe sevketmek ya da gayesinden alıkoymak için yapılır.) Devamını Oku

 • TELBİS: (Lebs. den) Ayıbını, kusurunu örtüp iyi göstermek. * Suret-i haktan görünerek hile edip aldatmak. * Hile. Oyun. Devamını Oku

 • HİLE-İ ŞER’İYE: Müşkül bir mes’eleyi, şer’i esaslar üzeri, hazakatla hall ve izah etmek ve şer’an muahaze ve mes’uliyeti mucib olmayacak surette te’vilini bulmaktır. Bu tabir kanuna, yani şeriata karşı irtikâb edilen, hile, oyun, aldatma veya şer’î bir hükmü bertaraf etmek mânasına olmayıp, ancak karışık bir durumun ve mes’elenin kanuni ve şer’i hal çaresini bulmak demektir. Devamını Oku

 • DEHAL: Aldatmak, mekir ve hile etmek. Devamını Oku

 • FEND: f. Mekir, hile, desise, yalan, dolan. Devamını Oku

 • HADÎA: (C.: Hadâyi’) Ustalıklı bir şekilde aldatma, oyun yapma. Devamını Oku

 • URBA: (Aslı dır.) İtl. Esvab, elbise. * Arabçada: Ukde, köstek, büklüm, düğüm. * Zekâvet. * Mekir, hile. Devamını Oku

 • MEKÎDE: (C.: Mekâid) Hile, aldatma, düzen, dalavere. Devamını Oku

 • DESTAN: f. (Dest. C.) Eller. * Hikâyeler, masallar. * Hile, tezvir, mekir. * Meşhur Zâloğlu Rüstem’in babasının nâmı. Devamını Oku

 • KİRİS: f. Yaltaklanma. * Aldatma, kandırma, hile yapma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar