HÜCCET-İ MÜSBİTE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HÜCCET-İ MÜSBİTE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HÜCCET-İ MÜSBİTE: Bir şeyin isbatında delil olan hüccet.

HÜCCET-İ MÜSBİTE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HÜCCET-İ KATIA: f. Kat’i delil. Bir şeyin doğruluğunu şeksiz, şüphesiz isbata vesile olan. Devamını Oku

 • HÜCCET: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. * Şâhid. Devamını Oku

 • HÜCCET-İ KASIRA: Şahsa mahsus olup başkasına taâlluk etmeyen hüccet. Devamını Oku

 • HÜCCET-İ ZAHRİYE: Kenarında sebebi yazılı bulunan hükmün tasdikli suretini ihtiva eden hüccet. Devamını Oku

 • HÜCCET-İ DÂFİA: Bir şeyi isbata değil, ancak taleb ve iddiayı defetmeğe yarıyan hüccet. Devamını Oku

 • MÜSTEDİLL: (Delâlet. den) Delil ve hüccet gösterilerek isbat edilen. Devamını Oku

 • HÜCCET-İ MÜTEADDİYE: Taraflara münhasır olmayıp başkalarını da alâkalandıran delil. Devamını Oku

 • NASS: Kat’ilik, kesinlik, açıklık. Te’vile ihtimali olmayan söz veya delil. * Kur’ân-ı Kerim veya Hadis-i Şerifde bir iş ve mes’ele hakkında olan açıklık ve bu şekilde açık olan kelâm ve âyet. Akide. * Bir haberi kimden aldığını söyleyerek, en nihayet o haberi ilk söyleyene kadar nakledilişi isbat etmek.Bazılarınca istihraç ve izhar mânâlarından me’huzdur. Bir şeyin Devamını Oku

 • İHTİCAC: (C.: İhticacat) Delil, vesika, şahit göstermek. Münâzaa ve mürâfaada hüccet ve delil göstermek. Bir mes’elenin şüphesizliğini delillerle isbat etmek. Devamını Oku

 • MÜTENASSIS: Tedkik edilip incelendikten so a karar verilen. * Delil ve hüccet ile sabit olan. Devamını Oku

 • HÜCCET-ÜL İSLÂM: İslâmın delili, hücceti. (Bak: İmâm-ı Gazâli) Devamını Oku

 • HİCAC: Hüccet, delil, senet göstererek muaraza ve mübahase eylemek. * Tıb: Göz çukuru ve kaş kemiği. Devamını Oku

 • HAMELE-İ HÜCCET: Günah ve sevabları yazan melekler. Devamını Oku

 • FERNUD: f. Hüccet, delil, bürhan. Devamını Oku

 • HİCCET-ÜL VEDÂ’: Hz. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’ın dâr-ı âhirete teşrifinden bir sene evvelki son vedâlaşma haccı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar