HUBUB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HUBUB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HUBUB: (Hubüb) (Habâb. C.) Su üzerinde kabarcıklar.

HUBUB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HUBUBÂT: Habbeler, tâneli nebatlar, taneler. Devamını Oku

 • HULEYME: (C.: Huleymât) Memecik. * Ciltte, bilhassa dil üzerinde bulunan küçük kabarcıkların beheri. Devamını Oku

 • YEALİL: (Ya’lul. C.) Suları berrak ve saf akan göller. * Beyaz bulutlar. * Su üzerinde meydana gelen kabarcıklar. * Çift hörgüçlü develer. Devamını Oku

 • YA’LUL: (C.: Yeâlil) Beyaz bulut. * Su üzerinde peydâ olan kabarcık. * Çift hörgüçlü deve. Devamını Oku

 • IRZAL: Bağcıların arslan korkusundan dolayı ağaçların üzerinde yaptıkları yatak. * Avcıların, yatağında topladıkları kuru ot. Devamını Oku

 • HUBAB: Muhabbet. * Mahbub, sevgili olan. * Su üzerinde olan kabarcık ki, habab-ül mâ’ derler. Devamını Oku

 • FAKAKI’: Su üstünde olan kabarcıklar. Devamını Oku

 • SİLAK: Diş dibinde olan kabarcıklar. * Belâgatla okuyan hatip. Devamını Oku

 • HİBEB: Habbler. Taneler, tohumlar. (Hubub da denir) Devamını Oku

 • TAFV: Bir şeyin batmayıp su üzerinde kalması. * Ağaç üzerinde yaprağın belirmesi. * Bir işe girmek. * Hayvanın tepe üzerine çıkması. * Ceylânın koşması. Devamını Oku

 • TAFV: Bir şeyin batmayıp su üzerinde kalması. * Ağaç üzerinde yaprağın belirmesi. * Bir işe girmek. * Hayvanın tepe üzerine çıkması. * Ceylânın koşması. Devamını Oku

 • HİBEK: (C.: Hubük) Rüzgârın lâtif estiği zaman denizde veya kumda meydana getirdiği yol yol kırıntılar ve dalgacıklar. Saçların kıvırcıklığından hâsıl olan dalgalanmalar. Kelimenin aslı olan “habk” sıkı bağlayıp muhkem kılmak; ve kumaşı sıkı, sağlam ve üzerinde san’at eseri zahir olacak vecihle güzel bir zemin üzere dokumak mânasına gelir. (E.T.) Devamını Oku

 • KALEM: (C.: Aklâm) Kamış. Yazı için ucu inceltilen bir nevi ince ve sert kamış. * Yazı yazmak için kullanılan her türlü âlet. * İfâde. Üslub. * Mâden, taş ve tahta üzerinde oymak için ucu sivri çelik âlet. * İnce boya, fırçası. * Yazı enva’ı. * Resim. Nakış. * Resmi dâirelerde kâtiplerin çalıştıkları oda. * Ağacı Devamını Oku

 • GÜNBED-İ ÂB: Su kabarcığı. Devamını Oku

 • AB-SÜVAR: f. Su üstünde yüzen. * Sudaki kabarcık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar