HOR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HOR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HOR: f. Kıymetsiz, ehemmiyetsiz. Adi. * Güneş, ışık, aydınlık. * Yiyen, yiyici anlamında olup, birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Miras-hor $ : Miras yiyen.

HOR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • GÜSAR: f. Yiyen, yiyici. İçen, içici manalarına birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Gam-güsar $ : Dert ortağı, arkadaş. Devamını Oku

 • ABİŞHOR: f. Hayvan sulama yeri. * İçme kabı. * Dinlenmek için kısa bir duraklama, teneffüs. * Günlük yiyecek. Devamını Oku

 • FARÎZA: Borç, vazife. Allah’ın açık emri olup, yapılması şart olan vazife. * Fık: Ölen bir kimsenin mirasından mirasçılara düşen hisse, pay. Devamını Oku

 • VERASET: Miras sahibi olma. Ölen bir kimsenin mallarının Allah’ın (C.C.) emrine göre, şeriatça mirasçılara geçmesi. * İrsiyet. Varislik, mirasçılık. Mirasta hak sahibi olma. Devamını Oku

 • İRKAB: Huk: Öldükten so a kanunî mirasçılarından başka bir kimseye de miras bırakma. Devamını Oku

 • İRKAB: Huk: Öldükten so a kanunî mirasçılarından başka bir kimseye de miras bırakma. Devamını Oku

 • MAHLUL: Çözülmüş, dağılmış. Hallolmuş, erimiş. * Murisi ölen sahipsiz mal. Mirasçısı bulunmayıp hükümete kalan miras. Devamını Oku

 • İHTİLAF-DAR: f. Huk: Mirasçı ile miras bırakanın ayrı ayrı memleketler halkından olması. Devamını Oku

 • MEVRUS(E): Vereseye âit olan. Miras edilmiş. Miras edilen eşya. Devamını Oku

 • FERÂİZ: (Farîze. C.) Allah’ın farz kıldığı ibadetler, yapılması mecburi olan din emirleri. * Şeriatın hükümleriyle mirasçılar arasında mal taksimi bilgisi. İslâmın miras hukuku. Devamını Oku

 • VÂRİS: Cenab-ı Hakk’ın bir ismi. * Mirasçı. Kendisine miras düşen. Mirasa konan. Vefat eden birisinin maddî veya manevî mal ve mülkünde kullanmaya, tasarrufa salâhiyetli olan. Devamını Oku

 • İHTİLAF-I DİN: Biri müslim, diğeri gayr-ı müslim olmak gibi ayrı dinde bulunmak. Din ayrılığı miras almağa mânidir. Binaenaleyh gayr-i müslim, müslimin; müslim de gayr-i müslimin mirasına nâil olamaz. Fakat müslim olmayan milletler arasında din ayrılığı miras almağa mani değildir. Devamını Oku

 • MİRASHAR: f. Mirasyedi. Kendine kalan mirası yiyen. Mirashor. Devamını Oku

 • VERESE: Mirasçılar. Miras alanlar. Devamını Oku

 • YAB: f. “Yaften: Bulmak” mastarından emir kökü olup, birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Şifayab $ : Şifa bulan, iyileşen. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar