HÎZEM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HÎZEM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HÎZEM: f. Yakacak odun. Yakıt olarak kullanılan odun.

HÎZEM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HAZAB: Odun. * Yakacak nesne. Devamını Oku

 • HATAB: (Hatb) Odun. * Kinaye olarak “Dedikodu, nemime” ye de odun denilir. Devamını Oku

 • ÇEKİ: Odun gibi ağır cisimleri tartmada kullanılan 250 kiloluk ağırlık ölçüsü. Devamını Oku

 • MIHTAB: Balta gibi odun kesmekte kullanılan âlet. Devamını Oku

 • PALAMAR: Büyük gemileri karaya bağlamak yahut demir gomneye bedel lengere rabtetmek için kullanılan halat. * Büyük halat. (O.T.D.S.) * Vaktiyle muharebelerde silâh olarak kullanılan ve yük kaldırmak için kullanılan sırıklar. (Sanat Ansiklopedisi) Devamını Oku

 • HALİFE-İ RUY-İ ZEMİN: Yeryüzünün halifesi mânâsına gelen bu tabir, Yavuz Sultan Selim Han’dan so a Osmanlı Padişahları hakkında kullanılmıştır. Devamını Oku

 • İHTİTAB: (Hatab. dan) Odun toplamak, odun kesmek. Devamını Oku

 • HÎME: f. Kütük, odun, kereste. Devamını Oku

 • HAVYA: Madenlerle yapılan kaynak işlerinde, lehimin eritilmesinde kullanılan âlet. Lehimi eritebilmesi için sıcak olarak kullanılması gereken bu havyaların çoğu elektrikle ısıtılır. Devamını Oku

 • MAA: (Beraber) mânasında bir kelime olup, iki türlü kullanılır:1- İzafetle (tamlama hâlinde):a) Zarf olarak: (Celestü maa zeydin: Zeyd ile beraber oturdum)b) Sıla (cümlecik) olarak: (Musaddıkan lima maaküm: Sizdekini tasdik ederek)c) Haber olarak: (Vehüve maahüm: O, onlarla beraberdir.)2- İzafetsiz: Bu takdirde tenvinlenir ve hâl olarak bulunur: (Caû maan: Beraber geldiler.) Devamını Oku

 • HÎZEMKEŞ: f. Odun yaran veya taşıyan köylü. Devamını Oku

 • HAKİKAT: (C.: Hakaik) Bir şeyin aslı ve esâsı. Mahiyeti. Gerçek. Doğru. Sahih. Künh. Sâbit ve vâki. * Kadirbilirlik. Sadâkat, doğruluk. Kâinat ve tabiat ve uluhiyet hakkında bütün teşbih ve mecazlardan âri ve zâhir olan gerçek. * “Mecâz” karşılığı, esas olarak kullanılan kelime. * Edb: Bir kelime neyi anlatmak için konulmuş ise, bu kelimenin o mânada Devamını Oku

 • HİCRÎ TARİH: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (A.S.M.) Mekkeden Medine’ye hicret ettiği günü başlangıç olarak alan tarih. Milâdi ve Rumi tarihler gibi oniki ay esasına dayanan hicri sene, Muharrem adı verilen ayla başlar, zilhicce ile sona erer. Oniki ayın adları şunlardır: Muharrem, safer, rebiül-evvel, rebiül-âhir, cemaziyel-evvel, cemaziyel-âhir, receb, şaban, ramazan, şevval, zilkade, zilhicce.Kamerî aylar yirmidokuzla otuz günleri Devamını Oku

 • YED-İ BEYZÂ: Musa Aleyhisselâm’ın mu’cize olarak gösterdiği beyaz ve parlak eli. Bu tabir mecaz olarak keramet ve hârikulâde haller ve meziyetler hakkında kullanılır. Devamını Oku

 • ETİME: (C.: Etâyim) Ateş yakacak yer. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar