HİZB-ÜL KUR’AN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HİZB-ÜL KUR’AN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HİZB-ÜL KUR'AN: Kur'an Cemaatı. Kur'an'a ciddi ve samimi olarak bağlanıp, ona hizmet için mücahidane bir surette çalışan ve fenâlıklardan korunan müslümanların topluluğu ve cereyanı. * Kur'an'ın bir cüz'ünün dörtte biri. * Zikir ve dua için Kur'an'dan alınmış bir kısım âyetler.

HİZB-ÜL KUR’AN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • FİTİL: Eskiden ağırlık ölçüsü olarak kullanılan dirhemin kesirlerinden biri. Dirhemin dörtte birine: denk; dengin dörtte birine: Kırat; Kıratın dörtte birine: Fitil denilir. * Eski Fitilli tüfeklerin namlusundaki baruta ateş vermek için kullanılan kükürtlü ip veya kaytan parçası. * Topa veya lâğıma ateş vermek için baruta ıslak batırılıp güneşte kurutulmuş bükme. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • HİZBULLAH: Allah için din uğrunda ciddi gayret sâhibi olan ve din düşmanlarıyla aslâ hakiki dost olmayan mücahid cemaat. “Hizb-ül Kur’an” tabiri de aynı mânada kullanılır. (Kur’an-ı Kerim’de 5:56 ve 58:22 âyetlerinde zikredilir.) Devamını Oku

 • SELEF-İ SÂLİHÎN: Ehl-i Sünnet ve Cemaat’in ilk rehberleri: Tabiîn ile Ashabın ileri gelenleri ve Tebe-i Tabiînden olan müslümanlar. Devamını Oku

 • ÇAR-YEK: f. Çeyrek, dörtte bir. * Saatin dörtte biri, onbeş dakika. * Mecidiye denilen gümüş sikkenin dörtte biri ki, beş kuruşluk bir gümüş sikkedir. Devamını Oku

 • MESBUK-ÜL HİDME: Hizmet ve emeği geçmiş. Devamını Oku

 • HİZB-ÜŞ ŞEYTAN: Şeytana ve nefislerine tâbi olanların grubu. Allah’ın kanun ve nizamına tâbi olmadan kafalarına güvenerek ve nefsanî arzularına uyarak gitmek isteyenler. Milleti, memleketi ve mukaddesatı yıkmağa çalışan ve ahlâksızlığa alıştıranların ve dinsizlerin topluluğu ve cereyanı. Devamını Oku

 • HÂDİM-ÜL FUKARA: Fakirlere hizmet eden. Devamını Oku

 • HÂLİSANE: f. Hâlise yakışır bir surette. Hâlis kimselere mahsus bir niyet ve fiil ile. Devamını Oku

 • CEMAAT-İ ÇİLİNGİRÂN-I HÂSSA: Tar: Saraydaki çilingirlik işlerini yapmakla muvazzaf sanatkârlar zümresi. Devamını Oku

 • MÜTEZELLİLÂNE: f. Zelil olarak, alçaklara yakışır surette, alçakçasına. Kendi hiçliğini bilir surette, kusur ve aczini anlamakla. Devamını Oku

 • HÂCC-ÜL HAREMEYN: Usulüne uygun surette, Mekke-i Mükerreme’yi ve Medine-i Münevvere’yi ziyaret eden. Devamını Oku

 • DARÜL HİKMETİL İSLAMİYE: (Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye) Bu teşkilât, son devirlerde gerek imparatorluk ve gerekse İslâm Aleminde ortaya çıkan bir takım dini mes’elelerin halli ve İslâma yapılan hücumların İslâm ahkâmına göre cevaplandırılması için 12 Ağustos 1334 (25 Ağustos 1918) tarihinde 5. Mehmed Reşat ve Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi’nin zamanda kurulmuştur.Ayrıca halkın her türlü dini ihtiyaçlarını, ilmi Devamını Oku

 • DARÜL HİKMETİL İSLAMİYE: (Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye) Bu teşkilât, son devirlerde gerek imparatorluk ve gerekse İslâm Aleminde ortaya çıkan bir takım dini mes’elelerin halli ve İslâma yapılan hücumların İslâm ahkâmına göre cevaplandırılması için 12 Ağustos 1334 (25 Ağustos 1918) tarihinde 5. Mehmed Reşat ve Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi’nin zamanda kurulmuştur.Ayrıca halkın her türlü dini ihtiyaçlarını, ilmi Devamını Oku

 • ŞİBH-İ HÜSN-Ü TA’LİL: Edb: Bir hâdisenin vukuuna şairane olarak ve kat’î olmayan bir sebeb göstermek. Devamını Oku

 • HÂLİSEN: Halis ve katıksız olduğu halde. Hilesizce, doğru olarak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar