HIYAZ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HIYAZ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HIYAZ: (El-hıyaz) Havuzlar. * Kadınlarda aybaşları, hayız kanları.

HIYAZ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HIYAZ(A): Suya dalmak. Devamını Oku

 • HAYZ: (C.: Hiyaz) Kadınlara mahsus aybaşı. Kadının âdet hâli. Böyle bir kadına hayize denir. (Kadını döl yatağı denen rahminden, bir hastalık veya çocuk doğurma sebebi olmaksızın, muayyen müddetlerde kan gelmesine o kadının “aybaşısı” denir. Buna ve kan geldiği müddete de hayız müddeti denir. İslâmiyetçe, bu halde bulunan bir kadın, namaz kılamaz, oruç tutamaz ve cinsî Devamını Oku

 • HARAMİLİK: Tar: Akıncı kumandanının iştirak etmediği ufak kuvvetler tarafından düşman memleketlerine yapılan akınlar. Bu akınlara yüz ve daha fazla akıncı iştirak ederdi. Akıncı kuvvetleri yüzden az olduğu takdirde “çete” ismini alırlardı. Büyük akınlarda olduğu gibi haramilik suretiyle yapılan akınlarda da alınan esirlerden “pencik” denilen beştebir vergi alındığı halde, çeteden bu vergi alınmazdı. Devamını Oku

 • MÜTENEZZİHÂT: (Mütenezzih. C.) Gezintiye, tenezzüh etmeğe çıkanlar. * Tenezzüh edip düşünenler. * Temize çıkanlar. Devamını Oku

 • MÜTENEZZİHÎN: (Mütenezzih. C.) Gezintiye çıkanlar, tenezzühe çıkanlar. Devamını Oku

 • HAYİZE: Aybaşısı olan kadın. (Bak: Hayz) Devamını Oku

 • ATHAR: (Tâhir. C.) Kadınların aybaşı ve doğumdan çıktıkları zamanlar. Devamını Oku

 • AZHA: (Zahve. C.) Su havuzları. Göller. Devamını Oku

 • AHBAS: (Habs. C.) Su bentleri, havuzlar. * Hapisler, zindanlar. * Gayr-ı meşru vakıf yerler. Devamını Oku

 • CEVAB: Sorulan şeye söz veya yazıyla verilen karşılık. * Kabul etmemek. Reddetmek. * (Câbiye. C.) Havuzlar. Devamını Oku

 • İHTİNÂK-I RAHM: Eskiden, rahmin tıkanmasından dolayı olduğu sanılan ve kadınlarda görülen asabî bir hal ve hastalık. Devamını Oku

 • SEKİ: Direğin altında konulan taş ayak, kürsü taşı, kapıların yanlarında ve bahçelerde havuzların etrafında yapılan sed ve peyke, odaların zeminden yüksekçe olarak bir kısmına yapılan döşeme yerlerinde kullanılır bir tabirdir. * Atın ayağındaki beyaz nişana da bu ad verilir. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • MÜTEGARRİBÎN: (Mütegarrib. C.) Gurbete çıkanlar. Devamını Oku

 • PİŞVAYAN: (Pişvay. C.) Reisler, başkanlar. Hâkimler. Devamını Oku

 • YEASİB: (Ya’sub. C.) Reisler, başkanlar, başlar. * Arıbeyleri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar