HİYAB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HİYAB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HİYAB: (Hiyâbet) Kabahat, suç, günah. * Kötü bir durumun başlangıcı. * Yokluk.

HİYAB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ADEM-İ SIRF: Yokluk. Mutlak yokluk. Devamını Oku

 • ADEM-ÂBÂD: f. Yokluk. Yokluk alemi. Devamını Oku

 • HİÇÎ: f. Hiçlik. Yokluk. Devamını Oku

 • KERİH: İğrenç, tiksindirici. * Muharebe ve cenkte olan şiddet. * Pis, çirkin, fena şey. * Nefse kerahetlik vercek kabahat. Devamını Oku

 • İKTİZA-Yİ HAL: Halin ve durumun gösterdiği lüzum. Devamını Oku

 • SALAH-İ HAL: Durumun düzelmesi. Devamını Oku

 • ALFABE: Fr. Bir lisandaki sesleri gösteren harflerin, belli bir sıraya göre dizilmiş takımı. * Okuyup yazmayı yeni öğrenecekler için başlangıç kitabı. * Bir işin başlangıcı. Devamını Oku

 • HİLE-İ ŞER’İYE: Müşkül bir mes’eleyi, şer’i esaslar üzeri, hazakatla hall ve izah etmek ve şer’an muahaze ve mes’uliyeti mucib olmayacak surette te’vilini bulmaktır. Bu tabir kanuna, yani şeriata karşı irtikâb edilen, hile, oyun, aldatma veya şer’î bir hükmü bertaraf etmek mânasına olmayıp, ancak karışık bir durumun ve mes’elenin kanuni ve şer’i hal çaresini bulmak demektir. Devamını Oku

 • HÜSN-Ü DELÂLET: Hayırlı. İyi bir başlangıca delâlet. Devamını Oku

 • BERÂAT-ÜL İSTİHLÂL: Bir eserin içindekilerini güzel bir başlangıçla baş tarafında anlatmak. İyi bir alâmet. Güzel bir başlangıç. * Bir ibarede müradif ve mukni birkaç kelime bulunması, hüsn ve insicamdaki ibarenin vech-i mergub üzere te’lif ve terkibi. * Maaş, rütbe, nişan için hükümetçe bildirilen yazı gibi vesika. Devamını Oku

 • FEVATİH: (Fâtiha. C.) Fâtihalar. Başlangıçlar. * Son vermeler. * Bir kitabın mukaddemeleri. Devamını Oku

 • NA-BESÎ: f. Yokluk, adem. Devamını Oku

 • NİSTÎ: f. Yokluk, adem. Devamını Oku

 • MA’DUMİYET: Yokluk, ma’dumluk, yok olma. Devamını Oku

 • SEHUM: Hâlin ve durumun değişmesi. Yüzün renginin değişmesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar