HİTABEN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HİTABEN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HİTABEN: Birinin yüzüne söyleyerek, ona hitab ederek. Tevcih-i kelâm eyleyerek. Birine doğru hitab ederek.

HİTABEN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TABEN: (Tabâne-Tabâniye) Akıllılık. Devamını Oku

 • HÜSN-Ü HÂTİME: Neticeyi iyi bir halde bitirme. * İman ile âhirete gitmek. Kelime-i şehadet söyleyerek ölmek. Devamını Oku

 • TAHLİSEN: Hülâsa ederek. Özünü söyleyerek. Devamını Oku

 • İDDİAEN: İddia ederek. Doğru olduğunu söyleyerek. Devamını Oku

 • TEVCİHÂT: (Tevcih. C.) Verilmiş rütbeler. Tevcihler. * İşaret eden mânalar. Devamını Oku

 • BEL’AM: Terbiyesiz, açgözlü, obur. * Hz. Musa (A.S.) hakkında, yalan ve fena söyleyerek Beni-İsrail’i kandıran Bel’am bin Baura adında birinin adı. Devamını Oku

 • İFADE-İ ŞİFAHİYYE: Ağızdan söyleyerek, şifahî olarak ifade ederek. Devamını Oku

 • VÂHİDİYYET: Cenab-ı Hakk’ın (C.C.) umum eşyada birden birlik tecellisi.(Vâhidiyyet ise, bütün o mevcudat birinindir ve birine bakar ve birinin icadıdır, demektir. Ehadiyyet ise, herbir şeyde Hâlık-ı Küll-i Şey’in ekser esması tecelli ediyor demektir. Meselâ: Güneşin ziyası bütün zeminin yüzünü ihata ettiği haysiyetiyle vâhidiyet misalini gösterir. Ve herbir şeffaf cüzde ve su katrelerinde Güneş’in ziyası ve Devamını Oku

 • MUHALÜN BİH: Fık: Birine havale olunan mal. Devamını Oku

 • TERFİKAN: Birinin yanına katarak. Arkadaş ederek. Devamını Oku

 • HÜCUM: Saldırma. Hamle ile ileri atılmak. * Sert sözle birine çatmak, karşı çıkmak. Devamını Oku

 • EMMÂ-BA’DÜ: “Bundan so a” manasına olup bir başlangıç hitabından so a söylenir. Buna fasl-ı hitab denir. Devamını Oku

 • RAĞMEN ALÂ-ENFİHİ: Tahkir maksadıyla, birinin kibrini, burnunu kırmak için. Devamını Oku

 • MÜSTAİNEN: (Avn. dan) Birinin yardımına sığınarak, istiane ederek, yardım dileyerek. Devamını Oku

 • HİZMET: Birinin işini görme. Bir kimsenin hesabına veya menfaatına iş görme, bu suretle yapılan iş, vazife. Memuriyet. * Bir insan, hayvan veya nebatın muhtaç olduğu işler ve takayyüdat. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar