HİSL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HİSL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HİSL: (C.: Husul) Yumurtasından yeni çıkmış olan kertenkele yavrusu.

HİSL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜKVİN: Yumurtası çok olan kertenkele. Devamını Oku

 • MÜKVİN: Yumurtası çok olan kertenkele. Devamını Oku

 • MEKENE: Kertenkele yumurtası. Devamını Oku

 • MEKENE: Kertenkele yumurtası. Devamını Oku

 • HAVYAR: Balık yumurtası. Mersin balığı yumurtasından yapılan siyah, mugaddi ve leziz bir madde. Devamını Oku

 • HUKUK-U İSLÂMİYE: İslâm hukuku.(1937 senesinde “Lâhey”de ikinci defa olarak toplanan bir hukuk konferansına vaki olan dâvete mebni Mısır Cami-ül Ezher’i heyet-i ilmiyesi nâmına, iki İslâm âlimi de iştirak etmiş idi. Ezher mümessilleri, bu konferansta iki esaslı mevzu hakkında mütalaada bulunmuştur. Bu mevzulardan biri: “Şeriat-ı İslâmiye: İslâm hukuku nazarında medenî ve cinaî mes’uliyetler”; diğeri de “İslâm Devamını Oku

 • HUKUK-U İSLÂMİYE: İslâm hukuku.(1937 senesinde “Lâhey”de ikinci defa olarak toplanan bir hukuk konferansına vaki olan dâvete mebni Mısır Cami-ül Ezher’i heyet-i ilmiyesi nâmına, iki İslâm âlimi de iştirak etmiş idi. Ezher mümessilleri, bu konferansta iki esaslı mevzu hakkında mütalaada bulunmuştur. Bu mevzulardan biri: “Şeriat-ı İslâmiye: İslâm hukuku nazarında medenî ve cinaî mes’uliyetler”; diğeri de “İslâm Devamını Oku

 • HÜCCET-ÜL İSLÂM: İslâmın delili, hücceti. (Bak: İmâm-ı Gazâli) Devamını Oku

 • LEYSE KEMİSLİHİ ŞEY’ÜN: Ne zâtında, ne sıfâtında, ne de ef’âlinde naziri yoktur, şebihi olamaz!. Devamını Oku

 • SEMEN-İ MİSL: Ehl-i vukuf tarafından hakiki kıymetini tâyin etme. Devamını Oku

 • MÜSLİMAN: (Selâmet. den) İslâm olan. İslâm dininde bulunan, mü’min ve mütedeyyin olan. (Bak: Muhammed (A.S.M.), Mefhar, Münacat) Devamını Oku

 • USBUD: Kelp aşmasından olan kurt yavrusu. Devamını Oku

 • BAHARİYYE: Edb: Birini övmek için yazılan ve bahar tasviriyle başlayan kaside. * Tar : Yeniçeri ağasından itibaren padişah tarafından Yeniçeri kâtibiyle ocak ağalarına verilen baharlık. Devamını Oku

 • DIRV(E): Av öğrenmiş olan köpek yavrusu. * Dağ ağaçlarından pelit ağacına benzer bir ağaç. Devamını Oku

 • SEBEB-İ HİLKAT: Yaratılışa sebeb ve gaye, yaratılışa vâsıta ve âlet olan.(… Nasıl ki O Zât, hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i husulü ve vesile-i vüsulüdür. Öyle de duasıyla, niyazıyla o saadetin sebeb-i vücudu ve vesile-i icadıdır. S.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar