HIRÎD Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HIRÎD kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HIRÎD: f. Satın alma.

HIRÎD ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TEKALLÜD: Bir şeyi üzerine alma. İltizam edip boynuna alma. Devamını Oku

 • İSTİRKAK: (Rıkk. dan) Harbde düşman tarafından esir alma. * Köle edinme, bir kimseyi kendine köle olarak alma. Devamını Oku

 • NES’E: Veresiye alma. Vade ile alma. * Tehir etmek. Devamını Oku

 • İSTİ’BAR: İbret alma, ders alma. * Rüya tabir ettirme. Devamını Oku

 • İSTİNSAF: Alacağını alma. Hakkını tamâmen alma, ödeşme. Devamını Oku

 • İSTİDANE: (Deyn. den) Borç alma, alınma. Ödünç alma. Devamını Oku

 • İSTİKLA: Te’hir etme. So aya bırakma. * Alıkoyma, mâni olma, engel olma. * Veresiye alma, borç olarak alma. Devamını Oku

 • İSTİKLA: Te’hir etme. So aya bırakma. * Alıkoyma, mâni olma, engel olma. * Veresiye alma, borç olarak alma. Devamını Oku

 • İHTİLAF-I DİN: Biri müslim, diğeri gayr-ı müslim olmak gibi ayrı dinde bulunmak. Din ayrılığı miras almağa mânidir. Binaenaleyh gayr-i müslim, müslimin; müslim de gayr-i müslimin mirasına nâil olamaz. Fakat müslim olmayan milletler arasında din ayrılığı miras almağa mani değildir. Devamını Oku

 • TEZEVVUK: (C.: Tezevvukat) (Zevk. den) Tad alma, zevk alma. Tatma. Devamını Oku

 • HİSSEÇİN: f. Hisse alma, pay alma. Devamını Oku

 • TEKENNİ: (Künye. den) Künye alma. Ad alma. Devamını Oku

 • SU-İ KASD: Bir kimsenin aleyhinde tertib alma. * Adam öldürmeğe tertib alma. * Kötü kasd. Devamını Oku

 • HARİD: Satın alma. Devamını Oku

 • MEZÎD: Çoğalma. Ziyade etme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar