HİLYUN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HİLYUN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HİLYUN: Marçopa denilen ot.

HİLYUN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HASEKE: (C.: Husek) Kin tutmak, adavet etmek. * Demir dikeni denilen üç köşeli diken. * Demirden yapılan üç köşeli “bıtırak” denilen harp âletleri. Devamını Oku

 • HASEKE: (C.: Husek) Kin tutmak, adavet etmek. * Demir dikeni denilen üç köşeli diken. * Demirden yapılan üç köşeli “bıtırak” denilen harp âletleri. Devamını Oku

 • TAHARET: Temizlik. Nezafet. Temizlenmek. * Fık: Habes, necaset denilen maddeten en pis şeylerin veya hades denilen şer’î bir mâninin zevalidir. Devamını Oku

 • ŞİH(A): Yavşan denilen ot. Devamını Oku

 • DABH: Atların koşu esnasındaki nefeslerinin sesleridir ki, sahil denilen kişnemek değil, yemi ve sahibini gördüğü zaman yaptığı gibi hamhame denilen sesi de değil; hızlı nefes sesi olan bir harıltı ve hohlamadır. Denilmiştir ki: Dabh, bir at ve bir de köpek koşarken olur. (E.T.) Devamını Oku

 • HİZAM: Kolan ve bağırdak denilen nesne. (Beşikte çocuklara bağlarlar.) Devamını Oku

 • HİCVÎ: Hicivle alâkalı. Hiciv denilen tarz-ı zemme ait ve müteallik olan şeyler. Devamını Oku

 • EMVAL-İ ZÂHİRE: Sâime denilen hayvanlar ile bir kısım arazi mahsulâtı ve madenleri ile yer altındaki hazineler ve gümrüklere uğrayan ticaret mallarıyla, nakitler. Devamını Oku

 • ÂLEM-İ EKBER: En büyük âlem. Kâinat.(Şu kâinat denilen âlem-i ekber ve insan denilen onun misâl-i musağğarı olan âlem-i asgar, kudret ve kader kalemiyle yazılan âfâkî ve enfüsî vahdaniyet delâilini gösteriyorlar. Evet, kâinattaki san’at-ı muntazamanın küçük bir mikyasta, nümunesi insanda vardır. O daire-i kübrâdaki san’at, Sâni-i Vâhid’e şehadet ettiği gibi, şu insanda olan küçük mikyastaki hurdebini Devamını Oku

 • YEŞB (YEŞF-YEŞM): Yeşim denilen taş. Devamını Oku

 • USSE: Güve denilen böcek. Devamını Oku

 • MAMİZAN: Vers denilen ot. Devamını Oku

 • KÜHLE: Sığırdili denilen ot. Devamını Oku

 • SET’ET: Böy denilen zehirli böcek. Devamını Oku

 • FELÎMUN: şebrem denilen ot. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar