HILTA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HILTA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HILTA: İşret. * Muaşeret.

HILTA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ÂDÂB-I MUAŞERET: Beraber yaşayışta, hoş ve İslâmca yaşama ve geçinme usulleri. Peygamberin (A.S.M.) sünnetine uygun olan hareket. İnsanlara karşı edebli olma, insanca ve İslâmca yaşama âdâbı. Adâba dair sünnet-i peygamberiyeye uymak.(… İki cihanın rahat ve selâmetini iki harf tefsir eder, kazandırır: Dostlarına karşı mürüvvetkârâne muaşeret ve düşmanlarına sulhkârâne muâmele etmektir. M.) Devamını Oku

 • MUBAŞERET: (Bak: Mübâşeret) Devamını Oku

 • EDEB-İ MUÂŞERET: (Bak: Âdâb-ı muaşeret) Devamını Oku

 • ŞERET: (C.: Eşrât) Alâmet. İşaret, belirti. Devamını Oku

 • AGAZ: f. Başlama. Mübâşeret. Devamını Oku

 • IŞAR: Birlikte geçinmek. Muâşeret etmek. Devamını Oku

 • ŞERETİYY: (C.: Şurut-Şuratâ) Çeri başı. * Pazar başı. Devamını Oku

 • MUAŞERET: Birlikte yaşanılanlar. * Sünnet dâiresinde insanlarla iyi münâsebet. Devamını Oku

 • TEBAŞÜR: Muştulamak. Müjdelemek. * Mübaşeret etmek, bir işe girişmek, başlamak. Devamını Oku

 • MÜTEŞAKİS: (Şeks. den) Birbiriyle ihtilaf ve kötü muaşeret eden şahıs. Birbiriyle iyi geçinemeyen. Katı huylu. Devamını Oku

 • FÂTİHA: Bir şeyin başlangıcı, ibtidası. * Mübaşeret. Başlamak. * Karar vermek. * Bir duânın sonunda veya duâya başlarken Fâtiha Suresini okumayı hatırlatan ifade. * Kur’an-ı Kerim’in birinci suresi. (Bak: Seb’ul mesâni) Devamını Oku

 • MÜELLEFET-ÜL KULUB: Asr-ı Saadette kalbleri te’lif için mübâşeret edilenler. İslâmiyete ısındırmak için kıymet vererek farklı ve lütufla muamele edilenler. Devamını Oku

 • ÂLEM-İ EMİR: Sâdece bir emr-i İlâhî ile işlerin hemen olduğu âlem. Yaradılışa ait kanunlar âlemi.(Ruha bir derece müşabih ve ikisi de âlem-i emirden ve iradeden geldiklerinden masdar itibariyle ruha bir derece muvafık, fakat yalnız vücud-u hissi olmayan nevilerde hükümran olan kavânine dikkat edilse ve o namuslara bakılsa görünür ki: Eğer o kanun-u emri, vücud-u harici Devamını Oku

 • ŞEYTAN: İblis. (Cenab-ı Hakk’ın emrine isyan ettiğinden rahmetinden kovulmuş, şerleri ve muzır şeyleri temsil eder ve ateşten yaratılmıştır. Bütün melekler Cenab-ı Hakk’ın emriyle Hazret-i Âdem’e secde ettiği halde Şeytan: “O, topraktan yaratılmıştır, ben ateşten yaratıldım. Ben ondan daha kıymetli ve yükseğim” diye kibirlenerek, Cenab-ı Hakk’ın emrine karşı gelmiş ve Hazret-i Âdem’e secde etmediğinden, Allah’ın rahmetinden Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar