HILT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HILT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HILT: Bir şeye karışık, karışmış bulunan. * Eski tıbda: Ahlât-ı erbaa (Kan, salya, safra, dalak) dan birisi. * Soyu, nesebi karışık kimse.

HILT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HILT-I MAHMUD: Vücudun sağlam ve sağlıklı oluşu. Devamını Oku

 • HILT-I REDÎ: Vücudun hastalanmasına sebebiyet veren madde. * Bir şeye karışmış olan şey. Devamını Oku

 • LENF: (Lenfâ) Tıb: İnce damarların içinde dolaşan beyaz kan. Kanın esasını teşkil eden sıvı. * Eski tıbba göre; ahlât-ı erbaa’dan birisi. (Bak: Hılt) Devamını Oku

 • LENF: (Lenfâ) Tıb: İnce damarların içinde dolaşan beyaz kan. Kanın esasını teşkil eden sıvı. * Eski tıbba göre; ahlât-ı erbaa’dan birisi. (Bak: Hılt) Devamını Oku

 • ZENİM: Soyu bozuk, soysuz. Aslında o kavimden olmayıp so adan ona katılan kimse. * Aşağılık.(Zenim, Zeneme’den müştaktır. Zeneme, keçinin, koyunun boynunda, kulağı dibinde derisinden küpe gibi yumrucuklara yahut kulağı delinip de ucundan muallâk bırakılan sarkıntıya denir ve bu, her tarafa sallanır durur. Lisanımızda o koyun veya keçiye küpeli denildiği gibi, Arapçada ise zenim denilir. Mecazen: Devamını Oku

 • NECİBE: Soyu sopu temiz kimse. Cömert. Asilzâde. Devamını Oku

 • LÜABÎ: Tükrük ve salya ile alâkalı. * Salya gibi yapışkan. Devamını Oku

 • AMR: Eski fetva metinlerinde erkeği temsil etmek için kullanılan umumi isimlerden birisi. (Bak: Zeyd-Amer) Devamını Oku

 • USUL-Ü ERBAA: (Bak: Edille-i erbaa) Devamını Oku

 • EDİLLE-İ ERBAA: (Edille-i şer’iye) Fık: Fıkıh ilminin istinad ettiği deliller: Kitab (yani Kur’an-ı Kerim’deki deliller), sünnet, icma-ı ümmet ve kıyas-ı fukaha. (Usul-ü erbaa ve edille-i asliye tabirleri de aynı mânada kullanılır.) Devamını Oku

 • UNSUR: Kimyevî maddeden her biri. Mürekkeb cisimlerde bulunan basit maddelerin her birisi. * Umumdan ayrılan kısım. * Tam olan şeyin her bir parçaları. * Madde, esas, kök. Element. Devamını Oku

 • ZERDAB: (Zerd-âb) f. İrin, cerahat. * Safra. * Beyaz şarap. Devamını Oku

 • TIHAL: Dalak. Devamını Oku

 • TUHAL: Dalak ağrısı. Devamını Oku

 • TETAHHUL: Tıb: Dalak şişmesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar