HİCAR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HİCAR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HİCAR: (Hacer. C.) Taşlar.

HİCAR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HACER-ÜL ESVED: (El-Hacer-ül Esved) Kâbe’de bulunan meşhur siyah taş. Rengi siyah olduğundan “Esved” denmektedir. (İslâm Ansiklopedisi’ne göre: Kâbe’nin şark köşesinde olup, yerden bir buçuk metre yükseklikte kapıya yakın bir yerde yerleştirilmiş, üç büyük ve bir kaç tane de küçük parçadan müteşekkil ve gümüş bir halka ile çevrili ve bir adı da El-Ruh-ul Esved denilen taştır.)Rivayetlere Devamını Oku

 • AHCAR: (Hacer. C.) Taşlar. Devamını Oku

 • HACERAT: (Hacer. C.) Taşlar, kayalar. Devamını Oku

 • HACER-İ SEMAVÎ: Gökten düşen taş. * Gök taşı. Devamını Oku

 • MÜSTAHCER: (Hacer. den) Taş hâline gelmiş. Sertleşip taşlaşmış. Devamını Oku

 • HACER: Taş, kaya. * İsmail Peygamber’in anasının ismi. Devamını Oku

 • SENG: f. Taş, hacer. * Vezin. Tartı ve temkin. * Sıklet. * Beraberlik. * Ağırlık. Devamını Oku

 • İBN-İ HACER-İ ASKALANÎ: (Hi: 773-852) Büyük hadis âlimidir. Şafiî mezhebinin meşhur fukahasından olup hadis üzerine çok eserleri vardır. Devamını Oku

 • ZEMZEM: Çok mübarek bir su. * Kâbe-i Mükerreme’nin yanındaki maruf kuyu. (Süryanicede Zem: Dur, gitme mânasınadır. Vaktiyle Hz. Hacer, oğlu İsmail’in (A.S.) ayağı altından su çıkıp aktığını veya bu kuyunun çok çok akmağa başladığını görünce, “zem zem” diye söylemesi ile kuyunun akması kesilmiş ve bu vecihle kuyu bu ismi almıştır.) *Kelimenin lügat manası: Yavaş yavaş Devamını Oku

 • SAHRETULLAH: Kudüs’te, Beyt-i Mukaddes’te çok eski ve tarihî bir kaya. Hazret-i Peygamber (A.S.M.), Mir’ac gecesinde bu kayadan uruc ettiği hakkında rivayet vardır. Bu kayaya “Hacer-i Muallak” da denir.(Felsefenin ruhsuz kanunları pek karanlık ve vahşetli gösterdikleri hilkat-i arziye ve vaziyet-i fıtriyesini bu meyve ile nurlu, ünsiyetli bir tarzda, “Sevr ve Hut” namlarındaki iki meleğin omuzlarında, yani Devamını Oku

 • CARİH: Yaralayan. Yara açan. * Cerheden, çürüten. * Avcı hayvan. Devamını Oku

 • ŞİCAR: Kapı ardına koyup sürgü olarak kullanılan ağaç. * Kiremit tahtası altına konulup çakılan ağaç. * Kapı ağacı. * Deve alâmetlerinden bir alâmet. Devamını Oku

 • ŞİCAR: Kapı ardına koyup sürgü olarak kullanılan ağaç. * Kiremit tahtası altına konulup çakılan ağaç. * Kapı ağacı. * Deve alâmetlerinden bir alâmet. Devamını Oku

 • CARİ: Akan, akıcı. * Geçmekte olan. * İnsanlar arasında mer’i ve muteber ve mütedavil olan. Devamını Oku

 • İCAR: Kiralamak. Kiraya vermek. * Kira parası. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar