HİBALE-İ İZDİVAC Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HİBALE-İ İZDİVAC kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HİBALE-İ İZDİVAC: Evlilik bağı.

HİBALE-İ İZDİVAC ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HİBALE-İ TELBİSAT: Gizli, kamufleli tuzak. Devamını Oku

 • ZÜBALE: Mum. Kandil fitili. Devamını Oku

 • İBALE: Kuyu bileziği. * Hayvanları muhafaza etme. * Küçük çocuklara def-i hacet ettirme. * Devenin hallerini ve huylarını iyi bilmek. Devamını Oku

 • HULUVV: Boş olmak, hâlî oluş. Boşluk. Boşta olmak. * Huk: Tarafların anlaşarak evlilik hayatlarına son vermeleri. * Huk: Bir gayr-i menkulün, muayyen bir bedel ile kiralanmış olmasından doğan kiracılık hakkı ve menfaati. * Hava parası adıyla verilen meblağ. Devamını Oku

 • HÜRMET-İ MÜSAHERE: Sıhriyyet sebebi ile hâsıl olan haramlık. Yâni evlenmek sebebi ile meydana gelen akrabalık dolayısıyle hâsıl olan haramlıktır. Bu sıhriyyetin haramlık meydana getirmesi, ister meşru’ nikâhla olsun, ister gayr-ı meşru’ olsun “hürmet-i müsahere” meydana gelir.Meselâ: Hanefi mezhebinde, bir kimse kendisiyle gayr-i meşru’ suretle mukarenette bulunmuş veya bir uzvunu hâilsiz şehvetle tutmuş veya öpmüş veya Devamını Oku

 • HULLE: Ağır, pahalı. * Belden aşağı ve belden yukarı olan iki parçadan ibâret olan elbise. * Cennet elbisesi. * Fık: Üç defa kocasının boşadığı bir kadının dördüncü defa eski kocasına nikâh düşebilmesi için başka birine nikâhlanması. Müslim bir erkek karısını üç talak ile boşarsa, bu kadın ile tekrar nikahlanması haram olur. Ancak kadın, başka bir Devamını Oku

 • TAADDÜD-Ü ZEVCAT: Bir kaç kadınla evlilik hali. (Bak: Aile)(Medeniyet, taaddüd-ü ezvacı kabul etmiyor. Kur’anın o hükmünü, kendine muhalif-i hikmet ve maslahat-ı beşeriyeye münâfi telâkki eder. Evet, eğer izdivacdaki hikmet, yalnız kaza-yı şehvet olsa, taaddüt bilâkis olmalı. Halbuki, hatta bütün hayvânatın şehâdetiyle ve izdivac eden nebâtatın tasdikıyle sabittir ki; izdivacın hikmeti ve gayesi, tenasüldür. Kaza-yı şehvet Devamını Oku

 • VACİFE: Muztarib olan. Istırab çeken. Korkan. * Sallana sallana yürüyen. Devamını Oku

 • VACİD(E): Vücuda getiren. * Varlıklı. Fâtır. Gani ve zengin. * Mevcud olan. Devamını Oku

 • VACİZ(E): Kısa. Devamını Oku

 • İZDİRA’: Tahkir etme, hakir ve âdi görme. Devamını Oku

 • DİL-DÜZD: f. Gönül çalan. Devamını Oku

 • İZDİYAN: Süslenme, bezenme. Devamını Oku

 • İZDİRAM: Lokmayı iri iri yutma.İZDİVAC : Çift olmak, birbirine eş olmak. Meşru nikâhla evlenmek. Devamını Oku

 • İZDİCAR: Nasihatı dinleyip kabul etme. Söylenen sözü dinleyip tutma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar