HEMZEND Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HEMZEND kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HEMZEND: f. Beraber olanlar. Beraber çalışanlar.

HEMZEND ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HEMZEND: f. Beraber olanlar. Beraber çalışanlar. Devamını Oku

 • MÜTEŞABİK(E): Beraber ve karışık olanlar, birbirine karışanlar. Birbirine karışmış ve girmiş vaziyette olan. Girift. Devamını Oku

 • CÜDERA’: (Cedir. C.) Yakışanlar. Lâyık olanlar, liyâkat sahibi olanlar. Devamını Oku

 • ASHÂB-I YEMİN: Ahid ve yeminlerinde sebât edenler. Kendi kazançlarından ziyâde Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve ikrâmına kavuşacakları ümid edilenler. Allah’a itâatleri ve amelleri iyi olup ahirette amel defterleri sağ taraftan verilecek olanlar. Sağcılar. Mukaddesatçılar. Kur’an ve İmân yolunda Allah (C.C.) için çalışanlar ve bunlara taraftar olanlar. Sağlam ve helâl dâiresinde çalışan kimseler. Cennetlik olanlar. Devamını Oku

 • AVARİF: Mârifetler. * Arifler. İşten anlar olanlar. * Güzel ahlâk. Devamını Oku

 • MÜTEKARRİBÎN: (Mütekarrib. C.) Takarrüb edenler, yaklaşanlar, yakın olanlar. Devamını Oku

 • MÜTEVAGGİLÎN: (Mütevaggil. C.) Çok uğraşanlar, fazla meşgul olanlar. Bir şeyin derinliğine varanlar. Devamını Oku

 • HEM-ASIR: Aynı asırda olan. Bir asırda beraber olanlar. Devamını Oku

 • AVENE: Beraber olanlar. Yardım edenler.* Taraftarlar. Devamını Oku

 • MUVAHHİDÛN (MUVAHHİDÎN): Muvahhidler. Bir Allah’a inanıp, birliğe çalışanlar. Birleyici olanlar. Devamını Oku

 • İNŞAİYYE: İnşâât işleriyle uğraşanlar. Bina ve gemi yapma işleriyle meşgul olanlar. Devamını Oku

 • MÜDAHİLÎN: (Müdahil. C.) Müdahil olanlar, karışanlar, dâhil olan kimseler. Devamını Oku

 • MÜDAHİLAN: (Müdahil. C.) Karışanlar. Müdahil olanlar. Devamını Oku

 • MİLLET: Bir dinden olanların topluluğu. Din, dil ve târih beraberliği bulunan insan cemaatı. Sınıf. Topluluk. * Bir sülâleden gelenlerin hepsi. * Maddi, mânevi bir unsurdan sayılıp beraber yaşayanların hepsi. Devamını Oku

 • MUHKEMAT: Muhkem olanlar. Sağlam ve kuvvetli olanlar. * İçinde hüküm bulunan ve mânası açık olanlar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar