HEM-DİH Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HEM-DİH kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HEM-DİH: f. Köyleri aynı olan. Aynı köyden olan.

HEM-DİH ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KUYDAŞ: f. Aynı köyden olanlar. Köyleri aynı olan kimseler. Devamını Oku

 • NAHİYE: Yan taraf, kenar, civar, çevre. * Küçük yer, bölge. İdari taksimatta, kazadan küçük, köyden büyük olan yerleşme merkezi. Devamını Oku

 • EVDA: Yaban faresi. * Kursağının tüyleri beyaz olan güvercin. (Bak: Kası’a) Devamını Oku

 • EVDA: Yaban faresi. * Kursağının tüyleri beyaz olan güvercin. (Bak: Kası’a) Devamını Oku

 • CÜRD: Tüysüz, kılsız. * Cilt hastası (deve). * Tüyleri kısa olan (at). * Bitki örtüsü olmayan (arazi). * Piyâdesiz (süvâri). Devamını Oku

 • YA’FUR: (C.: Yaâfir) Tüyleri toprak renginde olan ceylân. * Ceylân yavrusu. * Gecenin beşte veya altıda bir bölümü. * Peygamberimizin merkebinin adı. Devamını Oku

 • SORGUÇ: Başa takılan tuğ. * Bazı kuşların tepelerinde bulunan tüyden süs. Devamını Oku

 • HEMİCEK: Şehre köyden yeni gelip bir şey bilmez şaşkın ve kaba adam. Devamını Oku

 • HAVÂSS-I HÜMAYUN: Tar: Osmanlı İmparatorluğunun fütuhat devirlerinde (yükselme devri) fethedilen araziden devlet hazinesine ayrılan kısım. Her yer zaptedildikçe, arazi: timar, zeamet ve has namıyla üç sınıfa ayrılırdı. Meselâ 250 köyden müteşekkil bir sancağın 100-150 köyü ikişer üçer köy olarak 40-50 tımara ayrılır, harpte başarı gösteren askerlere dağıtılırdı. Kalanı zeamet ve has itibar edilerek bundan vezirlere, Devamını Oku

 • MÜ’TEFİKAT: Lut kavminin köyleri, memleketleri. * Lut kavmi. Devamını Oku

 • KAVADİM: (Kadime. C.) Kuyruklar. * Kuşların kanatlarının ön tüyleri. Devamını Oku

 • KADİME: Ordunun ileri karakolu. * Kuşun kanadının ön tarafındaki uzun tüyleri. Devamını Oku

 • BEBR: f. Kaplana benzer, ondan daha büyükçe ve pek yırtıcı bir canavar ki, Hindistanda ve Afrikada bulunur. Saldırdığı zaman derisindeki tüyleri kabarıp korkunç bir manzara arzeder. Arslanı bile korkutur bir hayvandır. Devamını Oku

 • RACİH: Üstün olan. Kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan. * Fık: Beyyinatta, bürhan ve delilin tercihinde delili üstün, beyyinesi evlâ ve makbul olan taraf. Devamını Oku

 • DERVA(H): f. Şaşkın, şaşırmış olan, hayran. * Başaşağı asılmış. * Lâzım, zaruri, lüzumu olan, gerekli. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar