HEHCA’ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HEHCA’ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HEHCA': Kerim, cömert kimse.

HEHCA’ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DEHMUS: Cömert kişi. Kerim kimse. Devamını Oku

 • FEHÎL: Kerim, cömert adam. Ulu ve kuvvetli kimse. Devamını Oku

 • KERİM: Her şeyin iyisi, faydalısı. Kerem ile muttasıf olan, ihsan ve inayet sâhibi. Şerefli ve izzetli. Muhterem, cömert, müsamahakâr. (Kur’an-ı Kerim tâbirindeki kerim; muazzez, mükerrem mânâsınadır. Kur’an-ı Kerim’de bu kelime 27 defa geçer ve ancak iki defa Cenab-ı Hak hakkında kullanılmıştır.) Devamını Oku

 • NECİB: Cömert, kerim kişi. Devamını Oku

 • EKREM: Çok cömert, daha kerim, en kerim.(Arkadaş! Şu Zat-ı Nurâni (A.S.M.) mürşid-i imâni, Resul-i Ekrem (A.S.M.) bak nasıl neşrettiği hakikatın nuriyle, Hakkın ziyasıyla, nev-i beşerin gecesini gündüze, kışını bahara çevirerek, âlemde yaptığı inkılâb ile âlemin şeklini değiştirerek nurâni bir şekle sokmuştur. M.N.) Devamını Oku

 • HIRK (HIRRÎK): Cömert, kerim. Devamını Oku

 • SEFİT: Keremli, cömert kimse. Devamını Oku

 • GAYR-ENDÎŞ: f. Başkalarını düşünen, şefkatli ve cömert kimse. Devamını Oku

 • AHİ: Kardeşim. * Ahilik ocağından olan kimse. * Eli açık, cömert. Devamını Oku

 • NECİBE: Soyu sopu temiz kimse. Cömert. Asilzâde. Devamını Oku

 • EBYAN: Cömert, eli açık, muhtaçlara ve yoksullara yardım eden kimse. * Yemekten tiksinen kişi. Devamını Oku

 • HİCAN: İyi, kerim kimse. * Güzel ve beyaz deve. Devamını Oku

 • CÜZHAN: f. Kur’ân-ı Kerim cüzlerini okuyan kimse. Devamını Oku

 • GAYDAK: Geniş. * Yumuşak. * Kerim kişi. İyi huylu kimse. * Keler yavrusu. * Büluğ çağına varmamış çocuk. Devamını Oku

 • MÜCEVVİD: (Tecvid. den) Kur’ân-ı Kerim’i tecvid usulüne göre okuyan ve tecvidi iyi bilen kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar