HAZİYY Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HAZİYY kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HAZİYY: Mertebeli, değerli kişi. * Yarış atlarının sekizincisi.

HAZİYY ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜEMMEL: Yarış atlarının sekizincisi veya yedincisi. Devamını Oku

 • HAZİNE-İ HÜMAYUN: Hazine-i Hümayun’da bulunan savaş eşyasından bir kısmının manevî değeri büyüktü. Diğer kısmının ise maddî değeri fazla idi. (Savaşlarda ele geçirilen kıymetli ganimet, padişahlardan kalmış olan değerli eşyalar gibi.) (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • HAZİNE-İ HÜMAYUN: Hazine-i Hümayun’da bulunan savaş eşyasından bir kısmının manevî değeri büyüktü. Diğer kısmının ise maddî değeri fazla idi. (Savaşlarda ele geçirilen kıymetli ganimet, padişahlardan kalmış olan değerli eşyalar gibi.) (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • HIZVE: Kadının, kocası yanında hürmetli, izzetli ve mertebeli olması. Devamını Oku

 • EŞERR: Çok fazla sevinmek. * Tekebbürlük etmek, gururlanmak. * Çok şerli. En kötü ve şerli. Devamını Oku

 • İLM-İ BEDİ’: İlm-i beyânın üç bölümünden üçüncü bölümüdür ki, bediiyat da denir. Muktezâ-yı hâle uygun bir kelâmın lâfız ve mânâ bakımından daha da güzelleştirilmesinin kaidelerinden bahseder. Bu kaidelere Edebî San’atlar da denir.Her şeyin güzellik cihetlerinden bilhassa Arabi terkiblerden bahseder, kelâmın güzelliğini ve muktezâ-yı hâle mutabakatını ve vuzuh-u delâletini işitmeğe ve ruha mülâyim ve hoş gelecek Devamını Oku

 • ŞA’BAN: (Şâbân) Arabi ayların sekizincisi. Mübârek Şuhur-u selâsenin (Üç ayların) ikincisi. Devamını Oku

 • MÜSELLÎ: Yarış atlarının üçüncüsü. Devamını Oku

 • KAŞUR: (C.: Kaşurât) Yarış atlarının en so a geleni. Devamını Oku

 • NADİREKÂR: f. Nâdir işler ve san’atlar yapan. Devamını Oku

 • SANAYİ: San’atlar. Devamını Oku

 • HİREF: (Hirfet. C.) Meslekler, san’atlar. Devamını Oku

 • MERAÎ: (Mir’at. C.) Aynalar, mir’atlar. Devamını Oku

 • ISTABL-I HÂS: Padişahın atlarına mahsus ahır. Devamını Oku

 • BİDA’: (Bid’at. C.) Bid’atlar. So adan meydana çıkan şeyler. (Bak: Bid’at) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar