HAZIR Bİ-L-MECLİS Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HAZIR Bİ-L-MECLİS kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HAZIR Bİ-L-MECLİS: Mecliste hazır olan adam.

HAZIR Bİ-L-MECLİS ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HUZZÂR-I MECLİS: Mecliste hazır bulunanlar. Devamını Oku

 • MECLİSİYAN: Meclis ehli. Mecliste bulunan âzâlar. Devamını Oku

 • HAZIR: Huzurda olan, göz önünde olan. Amade ve müheyya olan. Gaib olmayan. * Müstaid olan. Devamını Oku

 • MECLİSÎ: Meclisle alâkalı. Meclise ait. Devamını Oku

 • AKD-İ MECLİS: Konuşmak için toplanma, meclis kurma. Devamını Oku

 • HAZIR U NAZIR: Her yerde hazır olup, bilen ve gören, yardım eden veya herkese lâyık cezasını veren Allah (C.C.) Devamını Oku

 • MECLİS: Oturulacak, toplanılacak yer. * Görüşülecek bir mes’ele için bir araya gelmiş insan topluluğu. * Devlet işlerini görüşmek üzere Millet Vekillerinin toplandıkları büyük bina. Devamını Oku

 • MECLİS-İ A’YÂN: Osmanlı İmparatorluğu zamanında hükümet tarafından seçilmiş olan meclis. (Bunun karşılığı, zamanımızda, senato meclisidir.) Devamını Oku

 • HAZIRÛN: Meydanda olanlar, gözönünde olanlar. Mevcut ve hazır olanlar. Devamını Oku

 • MECLÜVV: Parlak, cilâlı. Mücellâ. Devamını Oku

 • MECLİS-ÂRÂ: Meclisi süsleyen. Devamını Oku

 • MECLİS-İ ÜLFET: Konuşma meclisi. Devamını Oku

 • MECLİS-İ MEBUSAN: Halk tarafından seçilen meb’usların meclisi. Millet Meclisi. Devamını Oku

 • MECL: Elin kabarması. * Balta gibi bir nesne tutmaktan veya çalışmaktan dolayı elin kabarıp nasırlanması. Devamını Oku

 • MECLİS-EFRUZ: f. Meclisi parlatan. Meclisi aydınlatan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar