HAYVAN-I BERRÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HAYVAN-I BERRÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HAYVAN-I BERRÎ: Karada yaşayan hayvan.

HAYVAN-I BERRÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • FAHM-İ HAYVANÎ: Hayvan kemikleri yakılarak elde edilen hayvan kömürü. Devamını Oku

 • NEFS-İ HAYVANÎ: Hayvanî istekler. Canlılardaki yaşama ve hareket kuvvetleri. Devamını Oku

 • LAŞE: Cife. Kokmuş et parçası. * Fık: Karada yaşayıp boğazlanmaksızın ölen veya şer-i şerife uygun olmayan şekilde kesilen kanlı hayvan ve bunların tabaklanmamış (dibagat edilmemiş) derileri. * Yenilmesi şer’an haram olan ölmüş hayvan. * Zayıf ve cılız hayvan. * Mc: Kıyıda kalmış kayık veya gemi teknesi. Devamını Oku

 • HAYVANAT-I BERRİYYE: Kara hayvanları, karada yaşıyan hayvanlar. Devamını Oku

 • HAYVAN-I NÂTIK: Konuşan hayvan. (İnsan) Devamını Oku

 • HAYVAN: Canlı şey, insanla beraber her canlı. * İnsan olmayan idraksiz canlı yaratık. * Yük kaldıran, araba çeken ve binilen hayvan, beygir, katır v.s. * Mc: Akılsız ve idraksız insan, ahmak. (Aslı “Hayevan”dır) Devamını Oku

 • ALPAKA: Güney Amerika’da yaşayan ve büyüklüğü keçi ile deve arasında olan bir hayvan. * Bu hayvanın kılından mamul bir cins ince yünlü kumaş. Devamını Oku

 • ASALAK: Başka hayvan veya bitkilerin üstünde yaşayan ve onlara zarar veren hayvan veya bitki. Parazit. * Mc: Başkalarının sırtından geçinen kimse. Devamını Oku

 • HAYVANÎ: Hayvana, diriye âit ve ona müteallik. Devamını Oku

 • HÜRRİYET-İ HAYVANÎ: Hayvancasına serbestlik. Hayvanlara yakışan bir serbestiyet. Devamını Oku

 • HAYVANİYYET: Hayvanlık, canlılık, zihayat olmak. Akıl ve idrakten mahrumiyet. Devamını Oku

 • ESARET-İ HAYVANÎ: Hayvanlara yakışır bir esirlik. Zulüm, işkence ve haksızlık içinde hayat geçirmek. Devamını Oku

 • HEVAMM: Böcekler, haşereler. Pire, tahta kurusu, bit, örümcek, yılan gibi, kışın gizlenip yazın meydana çıkan, insan ve hayvanın vücudundan beslenerek yaşayan, insana zararı dokunan (parazit yaşayan) küçük canlılır. Devamını Oku

 • GADİRÎ: (Gadiriyye) Gölde yaşayan hayvan veya bitki. Devamını Oku

 • TAVİLE: Birbiri ardına bağlanmış bir sıra hayvan. Hayvan katarı. * Tavla, ahır. * Çayıra salınan hayvanın ayağına bağladıkları tavla ipi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar