HATTAT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HATTAT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HATTAT: Çok güzel yazı yazan san'atkâr.

HATTAT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HAMSENÜVIS: f. Hamseci, hamse yazan. Mesnevi tarzıyla beş kitabdan ibâret bir takım yazan kimse. Devamını Oku

 • MUNAZZIM: Sıralayıp dizen, tanzim eden. * Nazm yazan. Vezinli, kâfiyeli, tertibli yazan. Devamını Oku

 • MÜSEVVİD: Müsvedde yapan, ilk nüshaları yazan, temize çekilecek olan yazıyı yazan. * Resmi dairede kâtip. Devamını Oku

 • RAKIM: Bir yerin deniz seviyesinden yükseklik derecesi. Kod. * Rakam yazan. Çizen. Tahrir eden, yazan. Devamını Oku

 • MEDİHASENC: f. Medihnâme yazan, övücü yazılar yazan. Devamını Oku

 • MUHARRİR: Yazan. Tahrir eden. Kâtib. Kitab te’lif eden. Gazetede yazı yazan. Devamını Oku

 • DERC: İçine almak. Katmak. * Kitaba koymak. * Nakışlı kâğıt üzerine yazılan yazı. * Hattatın yazılmış kâğıt tomarı. Devamını Oku

 • KETEBE: Kâtibler. Yazıcılar. * Bir hattatın yazdığı eserinde imza yerinde “Ketebehu; Onu yazdı” mânasında kulllanılır. Devamını Oku

 • BUSAYRÎ: (Şeref-üd-din) (Mi: 1213-1295) Busayr’da doğdu. Meşhur Arap şair ve hattatıdır. “Kaside-i Bürde” sahibidir. Esas ismi “El-Kevakib-üd-Dürriyye fi Medh-i Hayrilberiyye” olan kasidesine; tutulmuş olduğu hastalıktan, rü’yasında Resûlullah’ın hırkasını (bürde) üzerine örtüp şifa bulması sebebiyle “Kaside-i Bürde” ismini vermiştir. Devamını Oku

 • TEEMMÜL: İyice, etraflıca düşünmek. Derin derin düşünmek.(Evet, aklı bozulmayan bir şahıs, teemmülü neticesinde anlar ki: Meselâ: Bal arısını pek çok şeylere fihriste yapan ve kitab-ı kâinatın ekser mesâilini insanın mahiyetinde yazan ve incir nüvesinde incir ağacının proğramını derceden ve insanın kalbini binlerce âlemlere örnek ve pencere yapan ve beşerin kuvve-i hafızasında tarih-i hayatını taallukatiyle beraber Devamını Oku

 • NÜVİS: f. Yazan, yazıcı. Devamını Oku

 • DUR-NÜVİS: f. Uzağı yazan. Telgraf. Devamını Oku

 • HÂME-RÂN: f. Kalem yürüten, yazan. Devamını Oku

 • KALEMZEN: f. Yazan, yazıcı, kâtib. Devamını Oku

 • LUGATNÜVİS: f. Lügat yazan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar