HATT-I ŞAKUL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HATT-I ŞAKUL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HATT-I ŞAKUL: Çekül doğrultusu. Yer çekimi istikametinde, dünyanın merkezine doğru.

HATT-I ŞAKUL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ŞAKUL: (Çekül) Geo: Bir yerin umumi hattını tâyin için kullanılan âlete denir. Bir ağır cismi ip ile yüksekten sarkıtmakla bir duvarın ne derece yatık, eğri veya doğru olduğu anlaşılması gibi. Devamını Oku

 • AKUL: İshalden kurtaran bir ilâç. Devamını Oku

 • ŞAKULÎ: Şâkule bağlı, onunla alâkalı, onunla nisbeti olan şey. Geo: Düşey. Devamını Oku

 • HATT-I İSTİVÂ: f. Dünyanın kuzey ve güney kutuplarına aynı uzaklıkta olduğu ve dünyayı iki müsavi parçaya böldüğü farzedilen dâire çizgisi. * Ekvator. * Mevlevi semahânesinde, şeyhin oturduğu post ile meydan kapısı ortasında farzolunan çizgi. Devamını Oku

 • HATT-I ŞEHRİYARÎ: Tar: Padişahın yazısı manâsına gelen bir kelimedir. Eskiden padişahlar “hatt-ı hümayun” “hatt-ı şerif” adı verilen emirleri kendi el yazılarıyla yazdıkları gibi, başkalarına yazdırdıklarının başına da imzalarını koyarlardı. İşte bu türlü vesikalardaki padişahların el yazılarına “hatt-ı şehriyarî” denilirdi. Devamını Oku

 • HATT-I MÜDÂFAA: Savunma hattı, müdafaa hattı. Devamını Oku

 • HATT-I DEST: f. El yazısı. Devamını Oku

 • HATT-I UFKÎ: f. Düz hat. Ufki hat. Devamını Oku

 • HATT-ŞİNAS: f. Yazı uzmanı, yazıdan anlayan. Devamını Oku

 • HATT-I MİSMARÎ: Çivi yazısı. Devamını Oku

 • MİHATT: Deriden kıl ve yün yolacak demir. Devamını Oku

 • HATTİYYE: (C.: Hatyât) Canı, kıymeti yüce olmak. * Küçük ok. Devamını Oku

 • HATT-I MEVHUM: Hayalî çizgi. Devamını Oku

 • HATT-I ZERENDUD: Altunla yazılmış celi yazılar. Devamını Oku

 • HATT-I MÜNHANÎ: f. Eğri çizgi. Eğilen hat. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar