HATT-I NISF-ÜN NEHAR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HATT-I NISF-ÜN NEHAR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HATT-I NISF-ÜN NEHAR: Meridyen. Ekvatora dik olarak geçtiği farzedilen dairelerin her biri.

HATT-I NISF-ÜN NEHAR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • NISF-ÜN NEHAR: Öğle vakti, gündüzün ortası. * Meridyen. Devamını Oku

 • HATT-I İSTİVÂ: f. Dünyanın kuzey ve güney kutuplarına aynı uzaklıkta olduğu ve dünyayı iki müsavi parçaya böldüğü farzedilen dâire çizgisi. * Ekvator. * Mevlevi semahânesinde, şeyhin oturduğu post ile meydan kapısı ortasında farzolunan çizgi. Devamını Oku

 • NAHR-ÜN NEHAR: Gündüzün evveli. Devamını Oku

 • NISF: Yarım, yarı. Devamını Oku

 • NISFİYET: Yarımlık. Yarı yarıya bölme. Devamını Oku

 • NISF-ÜL LEYL: Gece yarısı. Devamını Oku

 • NISF-I KUTR: Dairenin merkezinden geçen ve onu iki eşit kısma ayıran doğru çizginin yarısı. Yarı çap. Devamını Oku

 • HATT-I ŞEHRİYARÎ: Tar: Padişahın yazısı manâsına gelen bir kelimedir. Eskiden padişahlar “hatt-ı hümayun” “hatt-ı şerif” adı verilen emirleri kendi el yazılarıyla yazdıkları gibi, başkalarına yazdırdıklarının başına da imzalarını koyarlardı. İşte bu türlü vesikalardaki padişahların el yazılarına “hatt-ı şehriyarî” denilirdi. Devamını Oku

 • LEYL Ü NEHAR: Gece ve gündüz. Devamını Oku

 • NEHARÎ: Gündüzlü, gündüz ile alâkalı. * Yatılı olmayan mekteb veya talebe. Devamını Oku

 • HATT-I MÜDÂFAA: Savunma hattı, müdafaa hattı. Devamını Oku

 • NEHAR: (C.: Enhür) Fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar olan aydınlık. * Toy kuşunun yavrusu. * Altın. Devamını Oku

 • NEHAR-I ŞER’Î: Fecr-i sadıktan güneşin batışına kadar olan müddet. Devamını Oku

 • NEHAR-I ÖRFÎ: Güneşin tuluundan gurubuna – doğuşundan batışına – kadar olan zaman. Devamını Oku

 • ŞARİB-ÜL LEYLİ VE-N NEHAR: Gece gündüz içki içen. Devamlı sarhoş. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar