HATME-İ MAHSUSA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HATME-İ MAHSUSA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HATME-İ MAHSUSA: Hususi hatme. Kur'andan veya hadisten alınan muayyen duaları okuyup bitirmek.

HATME-İ MAHSUSA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HATME: Baştan aşağı (bütün Kur’ân-ı Kerimi) okuyup bitirmek. * Bir arada muayyen bir şeyi okuyup bitirmek. Devamını Oku

 • HATME-İ HÂCEGÂN: f. Nakşi tarikatı mensublarının fikri ve nazarı mâsivadan tecerrüd ederek, topluca muayyen dua ve zikirlerini sonuna kadar okumaları. Devamını Oku

 • HATME-İ ENFÂS: Nefesleri tükenmek. Ölmek. Devamını Oku

 • MAHSUSA: Mahsus, hususi. Devamını Oku

 • EMANİ-İ MAHSUSA: Hususi arzular, özel maksatlar. Devamını Oku

 • İDARE-İ MAHSUSA: İlk adı “İdare-i Aziziye” olan devlet vapur işletme dairesi. Devamını Oku

 • İDARE-İ MAHSUSA: İlk adı “İdare-i Aziziye” olan devlet vapur işletme dairesi. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ MAHSUSA: Man: Mevzuu yalnız bir fertten ibaret olup da hüküm onun üzerine olan kaziyyedir. Buna Kaziye-i şahsiyye dahi denir. “İstanbul en büyük şehirlerin birincisidir” gibi. Devamını Oku

 • HATEMAT: (Hatme. C.) Hatim etmeler. Sona erdirmeler. Devamını Oku

 • İKMAL-İ NÜSAH: Bütün sahifeleri tamam etmek, okuyup bitirmek. Devamını Oku

 • BUHARÎ: (Hi: 194-256) Buhâralı. 600 bin hadisten seçilen 7275 hadis ile en mu’teber ve en sahih Sahih-i Buharî ismi ile anılan hadis kitabının müellifi. (Bak: Kütüb-ü Sitte)(Buharî ve Müslim ki, Kur’andan so a en sahih kitab olduklarını, ehl-i tahkik kabul etmiş. M.) Devamını Oku

 • DEVİR: (Devr) (C: Edvâr) Nakil. Birisinin uhdesinden diğerinin uhdesine geçirmek. * Bir şeyi sonuna kadar okuyup bitirmek. Geçmiş dersleri hatırlama. * Bir şeyin çevresinde dolaşmak. Dönme. * Seyahat. Bir memleketi dolaşmak. * Bir şeyin kendi mihveri üzerinde dönmesi. * Aktarma, bir şeyin bir kaptan veya bir yerden diğerine nakli. * Bir şeyin diğerine teslimi. * Devamını Oku

 • SALAVAT: (Salât. C.) Namazlar. * Bütün dualar. İhtiyaçtan gelen ricalar. * Nimetten çıkan şükürler. İbadetler. * Hazret-i Muhammed’e (A.S.M.) memnuniyet ve bağlılık için yapılan dualar. * Nasârâ kilisesi. Devamını Oku

 • RİŞVET: Bir işi yapmak veya bitirmek için haksız yere alınan mal veya para. (Bak: Rüşvet) Devamını Oku

 • BEDARF: Muayyen bir gayenin gerçekleşmesi için zaruri olan veyâ zaruri görülen muayyen kalitede bir mal veya meta miktarıdır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar