HAŞR-İ EMVÂT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HAŞR-İ EMVÂT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HAŞR-İ EMVÂT: Ölenlerin dirilerek bir araya toplanmaları.

HAŞR-İ EMVÂT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEHALLİL: Araya sokulan, araya giren. * Bozulan. * Bir kelimeden nice mânâlar kasdedip söyleyen kimse. Devamını Oku

 • TEDVİN: Bir araya toplayarak tertipleme. * Edb: Aynı mevzuya ait bahisleri, çalışmaları bir araya getirip kitap hâline getirme. Devamını Oku

 • TECEMMUÂT: (Tecemmu’. C.) Birikmeler, toplanmalar, yığılmalar. Devamını Oku

 • TERAKÜMÂT: (Teraküm. C.) Toplanmalar, yığılmalar, birikmeler. Devamını Oku

 • İCTİMAAT: İçtimalar. Toplanmalar. Devamını Oku

 • CUMU’: Toplanmalar. Cemi’ler. Devamını Oku

 • TEVSİT: Birini araya koyma. Ortaya koyma. Vâsıta etme. Devamını Oku

 • TEVSİM: Hacıların hac zamanı toplanmaları. * Dağlamak sureti ile ten üzerine işaret koyma, döğme yapma. * İsimlendirme, ad verme. Devamını Oku

 • ACB: Kuyruk sokumu. “Us’us” denilen küçük kemik. Her şeyin kuyruk dibi ve nihâyeti. Fâtiha-i hilkat olan küçük kemik.Acb-üz zeneb diye Hadis-i Şerifte ismi geçen ve insanın kuyruk sokumundaki en küçük kemik.(Kur’ân-ı Kerim’de “Sure: 30. âyet: 27” Yani: “Sizin haşirde iâdeniz, dirilmeniz, dünyadaki hilkatinizden daha kolay, daha rahattır.” Nasıl ki bir taburun askerleri istirahat için dağılsa, Devamını Oku

 • CÜMMA’: Bir araya gelerek toplanmış şey, küme. Devamını Oku

 • ZERİ’: Araya giren, şefaat edici. Devamını Oku

 • İCTİMA’: Toplantı. Toplanmak. Bir araya gelmek. Kavuşmak. Devamını Oku

 • BERZEDE: f. Toplanılmış, biriktirilmiş, bir araya getirilmiş. Devamını Oku

 • MECMU’: Bütün, hepsi. Topluca. Yığılmış. Cem’ olunmuş. Bir araya getirilmiş şey. Devamını Oku

 • MÜŞATTAR-I MUHAMMES: Edb: Araya üç mısra ilâve edilmiş gazel ve kaside. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar