HÂSILAT-I SÂFİYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HÂSILAT-I SÂFİYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HÂSILAT-I SÂFİYE: Sâfi kazanç. Net kâr. Bütün masraflar çıktıktan so a kazanç olarak geri kalan hâsılat.

HÂSILAT-I SÂFİYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HÂSILAT: Gelirler. Kazançlar. Elde edilenler. Kâr. Mahsul. Îrad. Devamını Oku

 • HÂSILAT-I SENEVİYYE: Senelik kazançlar, yıllık gelirler. Devamını Oku

 • BAKİYYE-İ ÂSÂR: Eserlere âit geri kalan izler. Eserlerin geri kalanı. Devamını Oku

 • KIŞ’A: Bulut açılıp dağıldıktan so a havada geri kalan parça. Devamını Oku

 • SILAT: (Sıla. C.) Sılalar. * Bahşişler, armağanlar, hediyeler. Devamını Oku

 • HAVÂSS-I HÜMAYUN: Tar: Osmanlı İmparatorluğunun fütuhat devirlerinde (yükselme devri) fethedilen araziden devlet hazinesine ayrılan kısım. Her yer zaptedildikçe, arazi: timar, zeamet ve has namıyla üç sınıfa ayrılırdı. Meselâ 250 köyden müteşekkil bir sancağın 100-150 köyü ikişer üçer köy olarak 40-50 tımara ayrılır, harpte başarı gösteren askerlere dağıtılırdı. Kalanı zeamet ve has itibar edilerek bundan vezirlere, Devamını Oku

 • MÜTEBAKİ: Geri kalan, artan, fazlası. Arta kalan. Devamını Oku

 • MA-BEKA: Arta kalan, bâkiye, geri kalan. Devamını Oku

 • ARİYE: (Ariyet) Geri verilmek üzere alınan, iğreti. Bir kimsenin geri almak üzere, karşılıksız olarak başkasının faydalanmasına terk ettiği mal. Kullanılmak üzere alınan emanet mal. Devamını Oku

 • ASABE: Kuvvet, şiddet. * Bir tek sinir. * Baba tarafından akraba olanlar. * Bir kimseye yardım ve takviye eden akrabası takımı. * Fık: Eshab-ı Feraiz, hisselerini aldıktan so a geri kalanı, terekeyi alan kimse. (Babası ve evladı olmayan kimseye vâris olan.) Devamını Oku

 • ENGARE: f. Tamamlanmayan, eksik kalan iş, nakış veya taslak. * Hikâye, efsâne, roman, kıssa. * Başdan geçen bir olayı tekrarlama. * Hesap defteri. * Utanarak geri geri çekilme. Devamını Oku

 • MABAKİ: Geri kalan, kalan, artan. Devamını Oku

 • PEŞLENG: f. Geri kalan, geri kalmış. Devamını Oku

 • MEKÂSİB: (Mekseb ve Meksib. C.) Kazançlar. Kazanç yer ve araçları. Kesbedilen ve kazanılan yerler. Devamını Oku

 • İHZARİYE: Aleyhine açılan dâva münasebetiyle getirilen şahıslardan, gönderilen mübaşir veya muhzirin masrafı karşılığı olarak tahsil edilen para. İhzariyeye mübaşir ve muhzirin at ve araba masrafından başka yemek, içmek gibi şahsî masrafları da ilâve edilirdi. * Birinin mahkemeye çağrılması için yazılan yazı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar