HARS-I IRKÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HARS-I IRKÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HARS-I IRKÎ: Milli maarif, ırkî hars.

HARS-I IRKÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HARSİNÎ: Tunç. Devamını Oku

 • HARS: Yarmak, yırtmak. Devamını Oku

 • İSTİHKAK-I HARS: Huk: Bir yerde ziraatçılık yapma hakkına sahib olma. Devamını Oku

 • MAARİF-İ UMUMİYE NEZARETİ: Maarif vekâleti. Milli Eğitim Bakanlığı. Devamını Oku

 • BÂB-I SERASKERÎ: Serasker kapısı. Eski Milli Müdafaa Vekâleti. Milli Savunma Bakanlığı. Şimdiki İstanbul Üniversitesi’nin kapısı. Devamını Oku

 • MÜDAFAA-İ MİLLİYE: Milli müdafaa, milli savunma. Devamını Oku

 • CİNAN-I ULÛM: İlm-i Kur’ân ve imân cennetleri. Maarif-i İlâhiye ve tahkikî ve yakinî imân derslerinin okunduğu ulemâ-i İslâm ve talebe-i ulûm meclisleri. Devamını Oku

 • SERASKER: f. Ordu kumandanı. Komutan. * Harbiye nâzırı, milli savunma bakanı. Devamını Oku

 • IRK: Nesil. Zürriyet. Sülâle. * Soy. Kök. Damar. Devamını Oku

 • IRKÎL: Belâ. Zahmet, meşakkât. * Çok güç nesne. Devamını Oku

 • SENE-İ ŞEMSİYE: 22 Mart’tan ertesi senenin 21 Martına kadar süren İranlıların milli takvimine göre olan nesne. Devamını Oku

 • MÜCADELE-İ MİLLİYE: Milli mücadele. * Kurtuluş Savaşı. İstiklal Harbi. (1919 – 1922) Devamını Oku

 • KUVÂ-YI MİLLİYE: Milli kuvvetler. Bir milletin sahib olduğu kuvvetleri. * İstiklâl harbinde Anadoluda kurulan hükümet ve bu hükümetin askeri kuvvetleri. Devamını Oku

 • ORDU: t. Bir devletin dinini, namusunu, vatan ve istiklâlini her çeşit yabancı taarruz ve tecavüzüne karşı koruyan askerî en büyük üç kuvvetten biri. Hava Ordusu, Deniz Ordusu, Kara Ordusu gibi. * En büyük askerî birlik. * Aynı iman ve düşünce sahiplerinin faaliyette olanlarının hepsi. (Maarif Ordusu, İlim Ordusu gibi mecazî olarak da söylenir.) Devamını Oku

 • HARBİYE NAZIRI: Askerlik işleriyle alâkalı dairenin başında bulunan memura verilen ünvandır. Kuva-yı Milliyenin Anadolu’da kurduğu hükümette “Milli Müdafaa Vekili” adını taşıyan bu ünvan, Osmanlı Hükümetine 1908 Temmuz inkılâbı arifesinde kurulan Said Paşa kabinesiyle girmiştir. Ondan evvel “Serasker” adını taşıyordu. Harbiye Nazırı’nın başında bulunduğu daireye “Harbiye Nezareti” denilirdi. (O.T.D.S.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar