HAREKET-İ MİHVERİYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HAREKET-İ MİHVERİYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HAREKET-İ MİHVERİYE: Mihver, eksen etrafındaki muntazam hareket.(Şems, hareket-i mihveriyesi ile silkinse, meyveleri düşmez, silkinmezse yemişleri olan seyyarat düşüp dağılacaktır. M.)

HAREKET-İ MİHVERİYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜSBET HAREKET: Doğruluğu âşikâr olan ve belli ve isbat edilebilen; doğru düşünenlerin kabul edebileceği kanun ve nizama uygun hareket. * Allah’ın (C.C.) emrine uygun, tahribkâr ve tecavüzkâr olmayan, yapıcı ve tâmir edici tarzda olan, mizan, adâlet ve insafa uyan hareket.(Bir şeyin vücudu, bütün eczasının vücuduna vâbestedir. Ademi ise, bir cüz’ünün ademi ile olduğundan; zayıf adam Devamını Oku

 • HAREKET-İ MÜSTAKİME: Fiz: Doğru bir çizgi üzerinde olan hareket. Devamını Oku

 • TEVFİK-İ HAREKET: Bir şeyin olmasına ve bir nizamın icablarına uygun düşen hareket. Devamını Oku

 • HAREKET-İ MER’İYYE: Gerçekte olmadığı halde, var imiş gibi görünen hareket. Devamını Oku

 • PÂ-BERCÂ-Yİ HAREKET: Hareket etmek üzere bulunan, âmâde. Devamını Oku

 • HATT-I HAREKET: Davranış. Davranma tarzı. Hareket tarzı. Devamını Oku

 • HATT-I HAREKET: Davranış. Davranma tarzı. Hareket tarzı. Devamını Oku

 • MÜTEHEYYİ’-İ HAREKET: Harekete veya gitmeğe hazırlanmış. Devamını Oku

 • SAFBESTE-İ HAREKET: Harekete geçmek üzere saf bağlayıp hazır olan. Devamını Oku

 • SU-İ HAREKET: Kötü hareket, kötü iş. Devamını Oku

 • BÎ-HAREKET: f. Kımıldamıyan, hareketsiz. Devamını Oku

 • HAREKET-İ ARZ: Zelzele, deprem, yer sarsıntısı. Devamını Oku

 • HÜSN-Ü HAREKET: Güzel muamele yapma, iyi muamelede bulunma. Devamını Oku

 • CEREYÂN: Akma, akış, gidiş. Hareket. Akıntı. Gezme. Mürûr. Vuku, vâki olma. * Mc: Aynı fikir ve gaye etrafında toplananların meydana getirdikleri faaliyet ve hareket. Bu hareket; dinî, fikrî veya siyasî hareketler gibi birbirlerinden farklı sahalarda olabilir. Devamını Oku

 • MİHVER-İ NEBAT: Kök, gövde ve yaprakların tamamı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar