HARBİYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HARBİYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HARBİYE: Harb işlerine ait. Harb okulunun adı. Harbiye mektebi.

HARBİYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HARBİYE NAZIRI: Askerlik işleriyle alâkalı dairenin başında bulunan memura verilen ünvandır. Kuva-yı Milliyenin Anadolu’da kurduğu hükümette “Milli Müdafaa Vekili” adını taşıyan bu ünvan, Osmanlı Hükümetine 1908 Temmuz inkılâbı arifesinde kurulan Said Paşa kabinesiyle girmiştir. Ondan evvel “Serasker” adını taşıyordu. Harbiye Nazırı’nın başında bulunduğu daireye “Harbiye Nezareti” denilirdi. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • ÂLÂT-I HARBİYE: Harb âletleri, silâhlar. Devamını Oku

 • ÂLÂT-I HARBİYE: Harb âletleri, silâhlar. Devamını Oku

 • ERKÂN-I HARB: Harb için yetişmiş zâbit. Kurmay subay. * Harb işlerini idare eden kumandanlar. Harb erkânı. Devamını Oku

 • MEKTEB-İ HARBİYE: Harp okulu. Devamını Oku

 • SEFAİN-İ HARBİYE: Harp gemileri. Devamını Oku

 • MEVAKİ-İ HARBİYE: Muhârebe mevkileri. Savaş yerleri. Devamını Oku

 • GANAİM-İ HARBİYE: Harbde düşmandan alınan top, tüfek, gemi, vasıta, yiyecek, içecek vs. gibi ganimetler. Devamını Oku

 • ESNA-İ HARB: Ask: Savaş anı, harb sırası, ceng zamanı, muharebe esnâsı. Devamını Oku

 • BA’DEL HARB: (Ba’de-l harb) Muharebeden, harpten so a. Devamını Oku

 • HAREKÂT-I HARBİYE: Harp harekâtı. Devamını Oku

 • İLÂN-I HARB: Savaş açma. Harb ilân etme. Devamını Oku

 • DARÜL HARB: (Dâr-ül harb) Harp yeri. Müslümanlarla gayr-i müslimler arasında sulh akdedilmemiş memleket. Kâfirlerin ve onların gayr-i islâmi hükümlerinin hâkim olduğu yer. (Bak: Şeair.) Devamını Oku

 • HARBÜŞ: Yırtıcı bir kuş. * Alaca yılan. Devamını Oku

 • HARBÜZE-ZAR: Karpuz kavun bostanı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar