HANDEFEŞAN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HANDEFEŞAN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HANDEFEŞAN: f. Gülümsemeler dağıtan, gülmeler saçan.

HANDEFEŞAN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TAKSİMÂT: Taksimler. Bölmeler. Cüz cüz ayırmalar. Devamını Oku

 • AHYAZ: (Hayiz. C.) Odalar, bölmeler, bölümler. Devamını Oku

 • TEZELLÜLÂT: (Tezellül. C.) Alçalmalar, küçülmeler, zillete katlanmalar. Devamını Oku

 • TEBESSÜMAT: (Tebessüm. C.) Gülümsemeler, tebessümler. Devamını Oku

 • KEŞAN BER KEŞAN: Çeke çeke, zorla sürükleye sürükleye götürerek. Devamını Oku

 • NUR-FEŞAN: (Bak: Nurefşan) Devamını Oku

 • CAN-EFŞAN: f. Bir dâvâ uğrunda canını veren, canını feda eden. Devamını Oku

 • ANÂ’: Zahmet, meşakkat, güçlük, zorluk. Devamını Oku

 • ANİ: (C: Anat-Unât) Mütevazi, alçak gönüllü. * Köle * Meşgul. * Iztırab çeken. Muztarib. * İşçi. * Müfettiş. * Tahsildar. (Müennesi: Aniye) Devamını Oku

 • RABİAN: Dördüncü olarak. Devamını Oku

 • ZÎ-ŞAN: Şanlı, meşhur ve şerefli olan. Devamını Oku

 • HUNEFŞAN: f. Kan saçan, kan serpen. Devamını Oku

 • LİAN: Lânetleşmek. İki kişinin birbirini lânetlemesi. * Fık: Zevc ile zevcenin hâkim huzurunda şer’i usulüne uygun olarak dörder defa şahitlikte bulunduktan so a, nefislerine lânet ve gadab okumak suretiyle olan yeminleri. Buna: Mülâene, telâun, iltiân da denir. Devamını Oku

 • FEŞAN: f. Saçma. Neşretme. * Yayıcı. Serpici olan. Devamını Oku

 • HUKEŞAN: f. Tar: Hacı Bektaş şeyhinin Yeniçeri Ocağı nezdindeki vekiline mahsus doksandokuzuncu ortaya 1591 senesinde tâyin olunan Bektaşi müritleri hakkında kullanılır bir tâbirdi. Yeniçeri ocağından yiyip içen ve yeniçeri odalarında yatıp kalkan bu duacıların vazifeleri sabah akşam ordunun selâmet ve muvaffakiyetine dua etmekti. Bunun haricinde merasim esnasında bunlardan sekiz tanesi, yeniçeri ağasının atının önünde yeşil Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar