HALIK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HALIK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HALIK: Yoktan yaratan. Yaratıcı. Allah (C.C.)

HALIK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • FÂTIR: Benzeri bulunmayan şeyi yaratan. Hârika üstün san’atiyle yaratan. Halkedici Allah (C.C.) Devamını Oku

 • CEVHER: Bir şeyin özü, esası. * Kıymetli taş. * Çelik üzerindeki nakış. * Edb: Noktalı harf. * Yalnız noktalı harflerin ebcedîsi hesab edilerek yazılan manzum tarih. * Harflerin noktası. * Fls: Varlığı kendinden olan, var olmak için kendi dışında başka birşeye muhtaç olmayan varlık. Allah’a inanan filozoflar iki çeşit cevher kabul etmişlerdir. Yaratıcı cevher, Allah. Devamını Oku

 • CEVHER: Bir şeyin özü, esası. * Kıymetli taş. * Çelik üzerindeki nakış. * Edb: Noktalı harf. * Yalnız noktalı harflerin ebcedîsi hesab edilerek yazılan manzum tarih. * Harflerin noktası. * Fls: Varlığı kendinden olan, var olmak için kendi dışında başka birşeye muhtaç olmayan varlık. Allah’a inanan filozoflar iki çeşit cevher kabul etmişlerdir. Yaratıcı cevher, Allah. Devamını Oku

 • MUCİD: Yeni bir şey icad eden, meydana getiren, bulan. * Yaratan. Yoktan var eden.(Ve keza, bu fâni dünyadan da çıkacaksın. Öyle ise, aziz olarak çıkmaya çalış. Vücudunu Mucidine fedâ et. Mukabilinde büyük bir fiat alacaksın!.. M.N.) Devamını Oku

 • AFERİN: f. Beğenmek, alkış, yaşa, varol. * Yaratan, yaratıcı. Devamını Oku

 • FÂTIR-ÜS SEMÂVÂT: Gökleri yaratan, Allah. Devamını Oku

 • MÜN’İM-İ HAKİKÎ: Bütün nimetleri yaratan ve veren Allah (C.C.) Devamını Oku

 • HİKMET-İ İLÂHİYE: Allah’ın hikmeti. Mahlûkatın yaratılışında Allah’ın gayeleri. Devamını Oku

 • FÂLIK: Çatlatan. Açan. Büyümesi için tohumu açan, yaratan. (Allah C.C.) Devamını Oku

 • ERREZZAK: Bütün rızıkları ve faydalanacak şeyleri yaratan ve ihsan eden Allah (C.C.) Devamını Oku

 • HALLAK: Yaratan, her şeyi halkeden, Kadir-i Zülcelal, Allah Teala Hazretleri (C.C.) Devamını Oku

 • HALLAK: Yaratan, her şeyi halkeden, Kadir-i Zülcelal, Allah Teala Hazretleri (C.C.) Devamını Oku

 • CAHİL: Tecrübesiz. Bilgisiz. Genç. Toy. * Allah’ı unutmuş olan. Gafil. (Dünya ve kâinatta Allah’ın bunca eserleri sergilenip dururken bunların sanatkârını ve yaratıcısını tanımamak cahilliğin en akılsızcasıdır.) Devamını Oku

 • SANİ’-İ HAKİKÎ: Doğrudan doğruya, hiç bir şeye muhtaç olmadan her şeyin aslını, esasını ve teferruatını yapan, yaratan. Allah (C.C.). Devamını Oku

 • SÂNİ’-İ HAKÎM: Hikmet sâhibi olan yaratıcı. Allah (C.C.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar