HAKİKAT-ŞİNAS Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HAKİKAT-ŞİNAS kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HAKİKAT-ŞİNAS: f. Hakikatı doğru tanıyan, bilen. Hakikata imân eden.

HAKİKAT-ŞİNAS ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HAKİKAT-BÎN: f. Hakikatı gören, hakikatı anlayan. Hakikatşinas. Hakikata inanan. Devamını Oku

 • HAKİKAT-PEREST: f. Hakkı ve hakikatı seven, hakikata inanan. Dürüst, hakikat âşığı. Devamını Oku

 • HAKİKAT-ŞİNASÂNE: f. Gerçeği, hakikatı tanıyana yakışacak surette. Devamını Oku

 • HİLAF-I HAKİKAT: Hakikata muhalif. Gerçeğe ve hakikata zıt. Devamını Oku

 • SÜHAN-ŞİNAS: f. Söz bilen, sözün kıymetini takdir eden. Devamını Oku

 • MÜNKİR-İ HAKİKAT: Hakkı, hakikatı inkâr eden. * İmansız. Devamını Oku

 • BAST-I ZAMAN: Az zamanda çok uzun bir zaman yaşamış olmak.(Bu hakikata işareten Leyle-i Kadir gibi bir tek gece seksen küsur seneden ibaret olan bin ay hükmünde olduğunu nass-ı Kur’ân gösteriyor. Hem bu hakikata işaret eden ehl-i velâyet ve hakikat beyninde bir düstur-u muhakkak olan “bast-ı zaman” sırrı ile çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zaman-ı Devamını Oku

 • BÂRİKA-İ HAKİKAT: Hakikatın parıltısı ve parlaklığı. Hakikat nuru. Devamını Oku

 • ŞİNAS: f. Tanıyan, bilen, anlayan. Tarih-şinas $ : f. Tarihten anlayan, tarih bilen. Devamını Oku

 • MÜHENDİS: (C.: Mühendisûn) Hendese bilen. Geometri bilen ve tatbik eden. Devamını Oku

 • TESADÜM-Ü EFKÂR: Fikirlerin çarpışması. Münazara.(Hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm-ü efkâr ise: Maksadda ve esasta ittifak ile beraber, vesâilde ihtilâf eder. Hakikatın her köşesini izhar edip, hakka ve hakikata hizmet eder. Fakat tarafgirane ve garazkârane firavunlaşmış nefs-i emmare hesabına hodfuruşluk, şöhretperverâne bir tarzdaki tesadüm-ü efkârdan “bârika-i hakikat” değil, belki fitne ateşleri çıkıyor. Çünkü maksadda ittifak Devamını Oku

 • RU-ŞİNAS: f. Bilen, tanıyan. Devamını Oku

 • EHL-İ HAK: f. İmân, İslâmiyet ve Hak yolunda olan. Hak mezhebde olan. Hakka, hakikata vâsıl olmuş olan. Devamını Oku

 • LUGATŞİNAS: f. İyi lügat bilen. Devamını Oku

 • HİKMET-ŞİNAS: f. Hikmet bilen. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar