HAKİKAT-PEREST Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HAKİKAT-PEREST kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HAKİKAT-PEREST: f. Hakkı ve hakikatı seven, hakikata inanan. Dürüst, hakikat âşığı.

HAKİKAT-PEREST ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HAKİKAT-BÎN: f. Hakikatı gören, hakikatı anlayan. Hakikatşinas. Hakikata inanan. Devamını Oku

 • ZÂHİR-PEREST: f. Bir şeyin iç yüzüne, hakikatına kıymet vermeyip görünüşüne kıymet veren. Dış yüzüne ehemmiyet veren. İç yüzüne aldırış etmeyip, hakikatını bilemeyen. Devamını Oku

 • HAKİKAT-ŞİNAS: f. Hakikatı doğru tanıyan, bilen. Hakikata imân eden. Devamını Oku

 • PEREST: (C.: Perestân) f. Tapan, tapınan, taparcasına seven. Devamını Oku

 • İNTAK-I Bİ-L HAK: Hakk’ın söyletmesi. Cenab-ı Hakk’ın konuşturması. İnayet-i Hak ile hakikatı olduğu gibi dile getirmek. Devamını Oku

 • PUT-PEREST: f. Allah’tan başka şeyleri ilâh kabul eden, puta inanıp ona ibâdet eden. Puta tapan. (Bak:Büt-Perest) Devamını Oku

 • MÜNKİR-İ HAKİKAT: Hakkı, hakikatı inkâr eden. * İmansız. Devamını Oku

 • HİLAF-I HAKİKAT: Hakikata muhalif. Gerçeğe ve hakikata zıt. Devamını Oku

 • HAK-PEREST: f. Doğruluktan ayrılmayan, doğruluğu ciddi ve samimi seven. Hakka iman eden ve hak üzere âmil olan.(Fenn-i âdâb ve ilm-i münazaranın üleması mabeynindeki hakperestlik ve insaf düsturu olan şu: “Eğer bir mes’elenin münazarasında kendi sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse; ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa, insafsızdır.” Hem zarar Devamını Oku

 • BUY-PEREST: f. Av köpeği. Devamını Oku

 • NÜCUM-PEREST: f. Yıldıza tapanlar. Devamını Oku

 • MEY-PEREST: (C: Meyperestân) f. Devamlı şarap içen. Devamını Oku

 • ATEŞ-PEREST: Ateşe tapan. Mecusi, müşrik. Devamını Oku

 • PERESTİDE: f. Sevgili, mahbub, sevilen. Devamını Oku

 • AFTAB-PEREST: f. Nilüfer çiçeği. * Güneşe tapan kimse. * Ayçiçeği. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar