HAKAYIK-ÜL VEKAYİ’ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HAKAYIK-ÜL VEKAYİ’ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HAKAYIK-ÜL VEKAYİ': Hâdiselerin hakikatları.

HAKAYIK-ÜL VEKAYİ’ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HAKAYIK-I SEB’A: Yedi hakikat. Fatiha suresinin yedi âyeti. İmanın altı şartı ve İslâmiyet ile yedi olan mühim hakikatlar. Kur’an-ı Kerim’in yedi vechile hârika olması gibi hakikatlar. Devamını Oku

 • HAKAYIK: (Bak: Hakaik) Devamını Oku

 • HAKAYIK-I NİSBİYE: (Bak: Hakaik-ı nisbiye) Devamını Oku

 • EVVEL-ÜL-EVÂİL: Evvellerin evveli. * Hâdiselerin başlangıcı. Devamını Oku

 • ŞEM’-İ İLÂHÎ: İlâhî ışık, İlâhî nur. Kur’an hakikatları. Devamını Oku

 • ÜNVAN-I MÜLÂHAZA: Bir şeyin hakikatını bir derece düşünebilmek için olan isim, tabir ve vasıta.(Mi’raciyedeki mâceralar, mâlumumuz olan mânalarla, o kudsi ve nezih hakikatları ifade edemiyor. Belki o muhavereler birer ünvan-ı mülâhazadır; birer mirsad-ı tefekkürdür ve ulvi ve derin hakaika birer işarettir ve imanın bir kısım hakaikına birer ihtardır. Ve kabil-i tabir olmayan bazı mânalara birer Devamını Oku

 • TENEZZÜLÂT-I İLÂHİYE: Cenab-ı Hakk kelâmiyle, kullarının anlayış seviyelerine göre konuşması ve derin hakikatları, anlıyabilecekleri ifadelerle beyan etmesi. Devamını Oku

 • SUTUR-U HÂDİSAT: Hâdiselerin satırları. Mânidar hâdiseler. Devamını Oku

 • RESÜL-ÜR RAHAT: Resül-i Ekrem’in (A.S.M.) bir ismidir. Kendisine tâbi olup onun getirdiği hakikatları tasdik ve iman ile insanlar büyük nimetlere ve rahatlara mazhar olduklarından kendisine bu isim verilmiştir. Ve kendisi buyurmuştur ki: “Ben dinin doğruluğu ve kolaylığı için peygamber gönderildim.” … İnsanlara en büyük selâmeti ve rahatı bahş eden Resül-i Ekrem’in (A.S.M.) getirdiği İlâhî hakikatlar, Devamını Oku

 • TEVARİH: (Târih. C.) Tarihler. Hâdiselerin zuhur zamanını kaydeden kitaplar. Devamını Oku

 • HEM-ZEMAN: f. Aynı zamanda işleyen. * Çağdaş, muâsır. Aynı çağda yaşayan insan veya geçen hâdiselerin her biri. Devamını Oku

 • BİYOFİZİK: Canlıların bünyelerindeki hâdiselerin fizikî cephesini inceleyen ilim kolu. Devamını Oku

 • BÂTIN-I UMÛR: İşlerin, hâdiselerin ve eşyanın içyüzü ve mahiyeti. Yani: Beş duygu ile bilinemiyen melekûtiyet ve kanuniyet cihetleri. Devamını Oku

 • SEYR-İ ŞUUNÂT: Kâinattaki hâdiseleri seyredip, görüp hakikatını anlamağa çalışmak. * Hâdiselerin bir halde kalmayıp akışı, değişmesi. Devamını Oku

 • FIKRA: Yazıda bir bahis. * Parağraf. * Kanun maddelerinden her bir kısım. * Kısa haber. * Küçük hikâye. * Omurga kemiklerinin her biri. * Bend. * Kıssa. * Gazetelerde gündelik hâdiselerin kısaca yazılmış şekli. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar