HAKARET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HAKARET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HAKARET: Küçüklük. İtibarsızlık. Hor ve hakir görmek. Küçümseme. Küçük görme. Tâzimsizlik.

HAKARET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HAKARET-ÂMİZ: f. Hakaretle karışık. Hakaretle beraber. Devamını Oku

 • İSTİHKAR: Hakaret etmek. Küçük görmek. * Hakir görülmek. Hor bakılmak. Devamını Oku

 • TEHVİN: (Hevn. den) Kolaylaştırma. * Ucuzlatma. Ucuzlatılma. * Alçaltma. Alçaltılma. * Cevr ve hakaret eylemek. Saymamak. Hakir görmek. Devamını Oku

 • MÜSTAHKAR: (Hakaret. den) Hakir, hor görülen, küçümsenen. Devamını Oku

 • TEHEVVÜN: Hakir kılınma. Horlanma. Hakaret görme. Aşağılanma. Devamını Oku

 • MÜSTAHKIR: (Hakaret. den) Hakir gören, istihkar eden, küçük gören, küçümsiyen. Devamını Oku

 • RAĞM: (Ragm) Bir şeyden hoşlanmayıp kerih görmek. Bir işi birisine zor ile tutturmak. Züll ve hakaret. Kahretmek. Devamını Oku

 • İHTİKAR: Hor ve hakir görmek. Hakarete katlanmak. Devamını Oku

 • GAMT: Minnetsiz ve şükürsüz olmak. * Horlamak, hakir görmek. Devamını Oku

 • YUH: (Yuhâ) Güneşin isimlerindendir. * Türkçede, birisine karşı hakaret için söylenen kelimedir. Kalabalıkla haykırılan hakaret kelimesidir. Buna “yuha çekmek” denir. Devamını Oku

 • TERES: t. Pezevenk manâsına gelen bir hakaret sözüdür. Hakaret için kullanılır. Devamını Oku

 • GAMS: Suyu şiddetli içmek. * Bir şeyi hakir görmek, birisine iftira etmek. * Nimete şükretmemek. * Göz yummak. Devamını Oku

 • HARGAR(E): f. Hakaret eden, hakaret edici. Devamını Oku

 • KAVMİYETÇİLİK: İslâmiyetin âyet-i kerime ve hadis-i şerifle men’ettiği, soy sop üstünlüğü ileri sürerek, kendi kavminden olmayanlardan ayrılmak ve onları hakir görmek. (Bak: Asabiyet-i câhiliye) Devamını Oku

 • DEVH: Hor, hakir olmak. Hor, hakir etmek. * Kahretmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar