HAİLE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HAİLE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HAİLE: Neticesi fâcialı tiyatro piyesi. Trajedi. (Bak: Dram)

HAİLE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DRAM: yun. Korkunç ve kanlı tiyatro piyesi. * Müthiş bir vakıa. Musibet, felâket. Heyecan uyandıran hâdise veya hareket. Devamını Oku

 • DRAMATİK: yun. Drama benzer. Heyecan verici, acıklı. * Temsil yapılmak üzere yazılan heyecan verici veya acıklı tiyatro eseri. Acıklı olanına Trajedi, gülünç olanına da Komedi denir. Devamını Oku

 • TİYATRO: yun. Dram, komedi ve sair piyeslerin temsil edildiği yer. * Sahneye konulan oyun ve bu gibi temsilleri oynama san’atı.(İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebairleri ve bid’aları birer câzibedarlık ile pervane gibi nefisperestleri etrafında toplar, sersem eder. Ş.) (Bak: Roman) Devamını Oku

 • FÂCİA-ENGİZ: Fâcialı. Çok acıklı. Devamını Oku

 • FACİ’: (Fâcia) Büyük belâ. Musibet. Acıklı. Elem verici hâdise. (Dram) Devamını Oku

 • METTİHA (METYİHA): Hafif sopa. * Yaş çubuk. Devamını Oku

 • FÂCİA-NÜVİS: f. Acıklı ve hazin tiyatro romanı yazan kimse. Devamını Oku

 • PANDOMİMA: Yun. Vahşi ve gürültülü karışıklık, anarşi. * Sessiz tiyatro oyunu. Devamını Oku

 • SAHNE: Manzara. * Tiyatro oynandığı yer. Oyun yeri. Devamını Oku

 • KOMEDİYEN: İki yüzlü, riyakârlık gösteren. * Komedi oynayan tiyatro oyuncusu. Maskara. Devamını Oku

 • NİHA (NİYÂHA): Yas tutmak. Devamını Oku

 • KOMEDİ: yun. Cemiyetin gülünç ve kusurlu hâllerini ortaya koyan tiyatro eseri. * Uydurma, yapmacık hareket veya söz. * Gülünecek hareketler. Devamını Oku

 • ÂKİBET-ÜL EMR: Bir işin neticesi, sonu. Devamını Oku

 • ENCÂM-I KÂR: İşin neticesi, amelin sonu. Devamını Oku

 • AVAKIB-I UMUR: İşlerin neticesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar