HAFİZALLAH Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HAFİZALLAH kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HAFİZALLAH: Allah korusun. Allah muhafaza etsin, Allah saklasın (anlamındadır).

HAFİZALLAH ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • EL-İYAZÜ-BİLLAH: Allah’a sığınır, Allah’a iltica ederiz. Allah korusun, Allah saklasın (meâlinde duâ). Devamını Oku

 • MAŞAALLAH: Allah’ın istediği gibi. * Allah korusun, Allah saklasın (meâlinde duâdır.) Devamını Oku

 • BÂB-I HIFZ VE HAFÎZİYET: Cenab-ı Hakk’ın herşeyi muhafaza edip varlığını devam ettirmesi bahsi. Devamını Oku

 • ŞİRK-İ HAFÎ: İhlâssızlık, riyakârlık. Allah rızası için değil de başkalarının rızâsı için ibâdet etmek. Devamını Oku

 • HAFÎZİYYET: Muhafaza edicilik, koruyup esirgeyicilik. * Cenâb-ı Hakk’ın, bütün tohum ve çekideklerde olduğu gibi, bir mahlûkun başına gelecek vaziyetleri ve başından geçenleri muhafaza edici sıfatı. Cenab-ı Hakk’ın muhafaza ediciliği.(İsm-i Hafız’in tecelli-i etemmine işaret eden: $âyetidir. Kur’an-ı Hakîm’in bu hakikatına delil istersen: Kitab-ı Mübin’in mistarı üstünde yazılan şu kâinat kitabının sahifelerine baksan, ism-i Hafîz’in cilve-i azamını Devamını Oku

 • NEUZÜ-BİLLÂH: Allah’a sığınırız, Allah korusun. Devamını Oku

 • MAAZALLAH: Allaha sığındık. Allah korusun. Devamını Oku

 • HAYYÂKALLAH: Allah seni yaşatsın. Allah ömrünü uzun etsin, meâlinde ve dua makamında söylenen bir tâbirdir. Devamını Oku

 • FE-SÜBHANALLAH: Allah (C.C.) ne güzel yaratmış; Allah Sübhândır, bütün noksanlıklardan münezzehtir; Her şey kendine tesbih eder (anlamında olup hayret ve taaccübü ifâde için söylenir.) (Bak: Sübhân) Devamını Oku

 • BAREKALLAH: Allah mübarek etti. Allah mübarek etsin. Hayırlı ve bereketli olsun. Devamını Oku

 • LAANALLAH: Allah lânet etsin. Devamını Oku

 • HULLEDALLAH: Allah dâim ve bâki etsin. Devamını Oku

 • ESLAHAKALLAH: Allah seni ıslâh etsin. Devamını Oku

 • KUL: De, söyle, bildir (meâlinde emirdir)(“Kul” kelimesi Kur’anın çok yerlerinde mezkûr veya mukadderdir. “Kul” emri risalet ve nübüvvete işarettir. İ.İ.)Türkçede “Kul”, emir dinleyen hizmetkâr, Allah’ın mahlûku, Allah’a itaat ve ibadet eden veya köle mânasındadır. Devamını Oku

 • TEKABBELALLAH: Allah kabul etsin (meâlinde duâ). Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar