HACUN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HACUN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HACUN: Eğrilik. * Uzak. * Mekke'de bir dağ.

HACUN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MEKKE-İ MÜKERREME: İlk ismi Mekke olan bu şehire, Hz. Peygamber’in (A.S.M.) gelmesi ve Mukaddes Kâbe’nin putlardan temizlenmesi ile Mükerrem Mekke mânâsında bu isim verilmiştir. Devamını Oku

 • NEVAHİ-İ MEKKE: Mekke civarı. Mekke’nin yakınları, nahiyeleri. Devamını Oku

 • MÜSTEB’İD: Uzak farzeden, uzak gören, uzak sayan. Uzaklaşmış. Devamını Oku

 • MEKKÎ: Mekke’den olan. Mekke’ye dâir ve mensub. * Mekke’de nâzil olan âyet veya sure. Devamını Oku

 • HUNEYN: Mekke-i Mükerremeye üç mil mesafede ve Mekke ile Taif arasında bir vâdinin adı. Devamını Oku

 • İSTİB’AD: Uzaklaşma. Uzak görme, ihtimal vermeyiş, olmayacak sanma, akıldan uzak görme. * Yakıştırmayış. Devamını Oku

 • DURA-DUR: f. Uzaktan uzağa. Uzak uzak. Uzun uzadıya. Devamını Oku

 • MENATIK-I BAÎDE: Uzak mıntıkalar. Uzak bölgeler. Devamını Oku

 • EKASİ-İ BİLÂD: Uzak beldeler, en uzak şehirler. Devamını Oku

 • MERAHİL-İ BAÎDE: Uzak konaklar. Uzak menziller. Devamını Oku

 • AKSA-YI GARB: Uzak garp, uzak batı. Devamını Oku

 • TEVLA’: Eğrilik. Devamını Oku

 • TEAMMÜC: Eğrilik. Devamını Oku

 • DACEM: Eğrilik. Devamını Oku

 • HACEN: Eğrilik. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar