HÂCET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HÂCET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HÂCET: (C.: Hâcât) İhtiyaç, lüzum, muhtaçlık.

HÂCET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HÂCETMEND: f. İhtiyaç sahibi, muhtaç. Devamını Oku

 • HÂCETMEND: f. İhtiyaç sahibi, muhtaç. Devamını Oku

 • AVZ: Hâcet. İhtiyaç. Bir şeyin bulunmaması. * Fakir. * Fakirlik, muhtaç olma. Devamını Oku

 • VAKT-İ HÂCET: İhtiyaç vakti. Lüzumlu vakit. Devamını Oku

 • MUHTACİYET: İhtiyaç sahibi olmak. Muhtaçlık, fakirlik, sefalet, yoksulluk. Devamını Oku

 • ARZ-I HÂCET: İhtiyacını, muhtaç olduğunu bildirmek. Devamını Oku

 • MUHTACÎN: (Muhtac. C.) Muhtaç kimseler. İhtiyaç sâhibleri. Fakirler, yoksullar. Devamını Oku

 • ERZAK: (Rızık. C) Rızıklar. Azıklar. Yiyecek içecek maddeler. İhtiyaçlar. Maddi, mânevi muhtaç olduğumuz şeyler. Devamını Oku

 • NİYAZKÂRÂNE: Yalvararak, niyaz ederek. * Muhtaç olarak, muhtaçlıkla. Devamını Oku

 • SAMED: Her şeyin kendine muhtaç olup, kendisi hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan. (Allah) *Pek yüksek, dâim. * Refi’ ve âli ve içi dolu şey. * Kavmin ulusu. Devamını Oku

 • EHVEC: En muhtaç, pek muhtaç. (Bak: Ahvec) Devamını Oku

 • FAKR-I MUTLAK: Mutlak fakirlik. Mü’min bir kulun Cenâb-ı Hakka karşı mutlak muhtaç halde olduğunu bilişi. Nihayetsiz muhtaç olduğu Allaha (C.C.) ve emirlerine tam teslimiyyetle sığınması hâleti. Devamını Oku

 • HÂCET-MENDÎ: f. Muhtaçlık, ihtiyaçlı olma. Devamını Oku

 • HÂCET-MENDÂNE: f. Muhtaçcasına, ihtiyaçlı olarak. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ BEDİHİYYE: Man: Delil ile isbata muhtaç olmaksızın, aklın cezmen hüküm ve tasdik eylediği hüküm. Bu iki kısma ayrılır:1- Kaziye-i bedihiyye-i akliyye: Aklın hârice danışmayarak ve havassın (hislerin) tavassut ve yardımına muhtaç olmayarak tasdik eylediği kaziyeye denilir ki; akıl mücerret mevzu ve mahmulünü tasavvur edince beyinlerindeki nisbet-i hükmiyeyi cezmen tasdik ediverir ve bunlara Ulum-u müteârife Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar